Dystra utsikter bekymrar i kommunerna som ändå behöver investera i framtiden. Bild: KL-kustannus arkiv

Inte en endaste ekonomichef i landets kommuner och städer upplever utsikterna som mycket goda.

Enligt enkäten är stämningarna bäst i folkrika kommuner samt i Lappland, Nyland och Egentliga Tavastland.

Ekonomicheferna bedömer kommunens ekonomi på skalan 1-6. Snittbetyget för nuläget sjunker från 3,3 till 2,6. Enkäten är gjord 23-26.1. Ekonomicheferna i 175 kommuner deltog. På fastlandet finns 293 kommuner. Kommunförbundets enkät genomförs två gånger i året.

– Förväntningarna i kommunerna återspeglar hela landets försiktiga tillväxtprognoser. Skatteintäkterna minskar samtidigt som kostnaderna ökar, sammanfattar Kommunförbundets chefsekoenom Minna Punakallio.

Minna Punakallio är chefsekonom vid Kommunförbundet.

Hon påminner om den så kallade Svarta fredagen i november då det plötsligt framgick att kommunerna förväntas skära ned med ytterligare flera hundratals miljoner euro.

– Den fredagen torde vara en stor orsak till de dystra utsikterna nu.

Läs mera, Kommuntorget 22.11.23: Nedskärningar av kommunala statsandelar väcker bestörtning

Vårdreformen medförde dramatiska förändringar i kommunernas ekonomi, som ändå kan vara väldigt olika på olika håll.

– Städer och kommuner med egna lokala utmaningar behöver stöd. Mindre reglering och en reform av all finansiering, föreslår Punakallio.