Kommunförbundets preliminära beräkning av statsandelarna 2021 är klar.

Kommunförbundet har publicerat sin första uppskattning av statsandelarna till kommunerna år 2021, och enligt preliminära beräkningar minskar kommunernas statsandelar och kompensationen för förlorade skatteinkomster med sammanlagt 661 miljoner euro från år 2020 till år 2021. Det här är en minskning med minus 6,7 procent, eller minus 120 €/invånare.

I bokföringen är statsandelen för 2021 sammanlagt 9 186 miljoner euro, att jämföra med 9 847 miljoner euro år 2020.

Statsandelen för såväl 2020 som 2021 påverkas betydligt av att kommunerna enligt den andra tilläggsbudgeten år 2020 får tillfällig ersättning för förlorade skatteinkomster på grund av att företagen fått uppskov med skattebetalningen till följd av coronapandemin.

Ersättningen ökar statsandelen med 547 miljoner euro år 2020 och minskar statsandelen med 572 miljoner euro år 2021. Effekten är minus 1 114 miljoner euro från 2020 till 2021.

Om ersättning för förlorade skatteinkomster inte beaktas ökar de ”riktiga” statsandelarna enligt Kommunförbundets preliminära beräkningar med 295 miljoner euro från 2020 till 2021.

Till Kuntalehti säger Kommunförbundets utvecklingschef Sanna Lehtonen att den framskjutna skattebetalningen orsakar onödigt rådd i utbetalningen av statsandelar i år och nästa år, och i jämförelsen mellan åren.

—Eftersom kommunerna inte har ett likviditetsproblem blir kan fördelarna av detta statliga ”tvångslån”, från 2021 till 2020, ifrågasättas. Det är möjligt att det förvirrar än hjälper, säger Lehtonen.

Läs mera om Kommunförbundets beräkningar här.