Fullmäktige i Pargas tar sitt ansvar, säger ordförande Tarja Rinne, som hoppas tidigarelägga nästa planerade fullmäktigemöte.

Coronaepidemin förvårar den beslutsfattande processen i kommunerna. I Pargas har stadsfullmäktiges ordförande Tarja Rinne (SFP) inhiberat tisdagens möte, efter att ha diskuterat frågan med fullmäktigepresidiet och fullmäktiges gruppordförande.

– Beslutet var mitt men jag ville förankra det, så att ingen tror att fattar förhastade beslut.

Pargas har erfarenhet av distansmöten men stadens förvaltningsstadga gäller inte fullmäktigemöten, som ska vara öppna för allmänheten. Någon sändning från dessa har staden inte.

Alltså gäller det att inhibera och göra om möteskalendern.

Någon kan få för sig att fullmäktige inte behövs.

Rinne säger att hon redan börjat överväga att ställa in mötet innan förtroendevalda som oroade sig för hälsoriskerna tog kontakt. Eftersom föredragningslistan inte innehöll ärenden som var brådskande kunde mötet ställas in, säger hon.

– På listan fanns en stadsplaneringsfråga som bekymrade men enligt stadens tjänstemän kan den vänta. Jag konsulterade också Kommunförbundet.

Nästa fullmäktigemöte är inprickat i maj, men Rinne utreder om Pargas kunde hålla ett möte redan i april. Också det förra mötet inhiberades, men då på grund av en för tunn föredragningslista.

– Det harmar mig nu att det mötet ställdes in. Någon kan få för sig att fullmäktige inte behövs, skämtar Rinne. Men vi har stora saker på gång, skolfrågor och balanseringsprogram. Vi får se till att möblera om i fullmäktigesalen så att de rekommenderade avstånden mellan personer hålls.

Rinne säger att det också kan vara skäl att se över om möjligheten till möten på distans kan utvidgas.

– Men i det här läget tar vi vårt ansvar genom att inhibera fullmäktigemötet.

Kimitoön testar distansmöte

I grannkommunen Kimitoön genomför kommunstyrelsen ikväll sitt möte per distans, berättar förvaltningsdirektör Erika Strandberg.

– Det är första gången som vi gör det här. Vi hade ett testmöte igår på söndag för att försäkra oss om att alla deltagare hade ljud och bild, och det fungerade bra.

Strandberg säger att samtliga nämnder uppmanats att genomföra sina möten på samma sätt. Hur det blir med den saken klarnar längre fram, när kommunstyrelsen delat med sig av sina erfarenheter av mötessättet.

Kommunens nästa fullmäktigemöte är i maj, och något beslut om huruvida mötet genomförs finns inte i dagsläget.

Fullmäktige möts i Jakobstad

I Jakobstad möts fullmäktige ikväll. Ordförande Peter Boström (SFP) säger att man diskuterat möjligheten att inhibera mötet, men att ärendena på föredragningslistan gör att det är nödvändigt att mötas som planerat.

– Vi har inte många ärenden på listan men där finns överskridningar som måste med i bokslutet och ett finansieringspaket som vi måste fatta beslut om. Det brukar inte vara många från allmänheten i fullmäktigesalen, främst är det ledamöter, tjänstemän och pressen.

Boström säger att stadsstyrelsens möten, som är varannan vecka, kan komma att hållas elektroniskt, vilket stadens förvaltningsstadga också tillåter.

– Det finns inget beslut om detta men möjligheten finns, beroende på hur situationen utvecklas.