Adressändring, Kommuntorget

    11.1.2017

    Magasinet Kommuntorget postas också åt alla som deltar i Kommunförbundets utbildningar. Vi har inte säkert lyckats få rätt adress åt alla, och hoppas därför att du meddelar oss om eventuella fel och ändringar.

    Genom den här blanketten kan du meddela oss om förändringar eller fel i din postadress. Om du har andra frågor, kontakta oss per e-post: prenumerationer.kommuntorget[at]kommunforbundet.fi

    • Ange prenumerationsnumret så hittar vi lättare dina uppgifter. Du hittar det i meddelandet du fått av oss, eller på baksidan av tidningen, brevid ditt namn
    • Meddela t.ex om vi har fått din organisations uppgifter fel, eller om något saknas.