Kommunstyrelsen möts om en vecka, för att sedan sända förslaget till fullmäktige.

”Rekryteringsgruppen beslöt enhälligt på sitt möte den 11.1.2021 att föreslå för
kommunstyrelsen, att kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att PM Erika Strandberg väljs fr.o.m. 1.4.2021 till ny kommundirektör i Kimitoöns kommun.”

Så heter det i beredningen när Kimitoöns kommunstyrelse möts den 25 januari.

Rekryteringsgruppen har, med vägledning av konsultföretaget Mercuri Urval, intervjuat, förutom Strandberg, Fredrik Lindblom, Head of Business Banking Unit, Kimitoön, Vesa Rantala, kommundirektör, Tövsala, och Thomas Flemmich, stadssekreterare, Raseborg.

Att valet föll på Strandberg motiverar rekryteringsgruppen med ”hennes långa erfarenhet
och mångsidigt kunnande inom den kommunala förvaltningen, viljan till att utveckla och
förändra och styrkan i att arbeta lösningsinriktat.”

Strandberg har varit t.f. kommundirektör sedan 20.10 i fjol, Anneli Pahta avgick som kommundirektör. Det här innebär, att om kommunstyrelsen följer gruppens rekommendation, och fullmäktige väljer Strandberg, så följs valet inte av någon prövotid.

Sammanlagt tio personer sökte tjänsten.