Fyra av sammanlagt tio sökande ska intervjuas. Fullmäktige kan komma att ta ställning i februari.

Kimitoön kallar fyra kommundirektörskandidater till intervju. Sammanlagt sökte tio personer tjänsten.

Intervjuerna genomförs under december månad.

De som intervjuas är:

  • Erika Strandberg, tf kommundirektör, Kimitoön
  • Fredrik Lindblom, Head of Business Banking Unit, Kimitoön
  • Vesa Rantala, kommundirektör, Tövsala
  • Thomas Flemmich, stadssekreterare, Raseborg

Kommunstyrelsen möts den 25 januari, för att sända ärendet vidare till fullmäktige som möts den 8 februari.