Kimitoön väljer kommundirektör i kväll. Allt tyder på att det blir tf. kommundirektören Erika Strandberg som nu blir ordinarie kommundirektör.

Fullmäktigemötet sänds direkt via kommunens webbplats.

Kommunstyrelsen förslår i sin beredning att fullmäktige väljer politices magister Erika Strandberg till kommundirektör och att hon tillträder den 1.4.2021.

Tjänsten som kommundirektör i Kimitoön lockade tio sökande. Rekryteringsgruppen som gick vidare med fyra av de sökande har enhälligt föreslagit att Erika Strandberg väljs.

De formella behörighetskraven för tjänsten är högre högskoleexamen och utmärkta kunskaper i det ena inhemska språket och goda kunskaper i det andra inhemska språket.
Förutom de formella kraven har Kimitoön sökt en kommundirektör med starkt intresse att utveckla näringslivet på orten. Kommundirektören ska även skapa förutsättningar för fast- och fritidsboende, jobba för skärgårdsfrågor samt vara kommunens ansikte utåt.

Fullmäktigemötet startar kl. 17 i dag och direktsänds via kommunens webbplats.