Strandberg har jobbat på ön sedan 2004. Betonar samarbete, kommunens läge och skärgårdsmiljön.

PM Erika Strandberg, som varit Kimitoöns kommuns t.f. kommundirektör sedan Anneli Pahta sa upp sig i oktober i fjol, valdes på måndag kväll till ordinarie kommundirektör.

Strandberg, som också är förvaltningschef i kommunen, tillträder tjänsten den 1 april. Ett direktörsavtal ska göras och godkännas av fullmäktige innan det.

Tio personer sökte tjänsten och bland de fyra som gick vidare intervju var Strandberg rekryteringsgruppens och kommunstyrelsens favorit. De övriga tre som intervjuades var Fredrik Lindblom, Head of Business Banking Unit, Kimitoön, Vesa Rantala, kommundirektör, Tövsala, och Thomas Flemmich, stadssekreterare, Raseborg.

Fullmäktigeledamoten Janne Salonen (obunden) var den enda som motsatte sig valet av Strandberg.

Salonens förslag om att remittera ärendet, för att på så sätt få mera information om de övriga sökande, fick ändå inte stöd i fullmäktige.

Erika Strandberg, du är historisk såtillvida att du väljs till kommundirektör mitt i en pandemi. Hur ser framtidsutsikter ut för kommunen, givet alla faktorer som ni inte kan påverka?

– Oavsett pandemier och ekonomiska kriser så har vi ett trumfkort som inget påverkar. Det är vårt läge och vår natur. Kimitoön ligger mittemellan Helsingfors och Åbo, och är porten till Skärgårdshavet. Det är en styrka som vi ska till vara och bygga på.

Liknande svar har dina föregångare gett. Vad kan ni göra ytterligare för att utnyttja dessa styrkor?

– Det ligger i tiden, mer än någonsin, att de värden som vi kan erbjuda uppskattas. Pandemin har åstadkommit det, och människor har möjlighet att välja var de tillbringar sin tid. Men en kommundirektör gör inte arbetet ensam. Det gäller att samarbeta, med företagslivet och andra aktörer i kommunen.

Kimitoöns bokslut för 2020 visar ett budgetöverskott på ungefär en miljon euro. Är strukturella åtgärder trots det att vänta?

– Överskottet är resultatet av ett undantagsår och tack vare coronakompensationer. Vi måste förbereda oss på social- och hälsovårdsreformen och på livet ett reformen. Servicestrukturen måste anpassas enligt befolkningsunderlaget, och att vi håller nuvarande nivå på årskullarna kräver satsningar.

Har du en lista över åtgärder du vill genomföra?

– Det handlar om ledarskap och om att kunna samarbeta. Det är en styrka att ha jobbat länge i kommunen. De olika politiska grupperna har förtroende för mig. Jag har tankar och idéer om vad som kan göras men viktigast är att man jobbar långsiktigt och målmedvetet. Det finns inga hokus-pokus konster. Man måste ta en bit i taget. Att vi sparat 26 årsverken i kommunen utan att stänga verksamheter är ett bevis på det.

Esko Antikainen, vänsterförbundare i Dalsbruk, sa sig vara glad över att få en kommundirektör som han kan lita på. Hurdana ledaregenskaper har du om du får beröm från vänsterhåll i Dalsbruk?

– Jag har jobbat länge som ledare i kommunen och fått bra respons om mitt ledarskap. Jag tror jag kan tillämpa det på ett bredare arbetsfält. Jag är sak- och lösningsorienterad.

Man anande också ett pedagogiskt grepp när du under fullmäktigemötet förklarade vad det innebär att remittera en motion. Stämmer det?

– Jag tror jag har ett pedagogiskt grepp. Jag har också utbildat en del, och det handlar om ett samspel. Kommunen är en komplex organisation. Alla kan inte ha koll på vilka lagar som gäller.

Erika Strandberg

  • Ålder: 42.
  • Född i Pargas, bosatt i Kimito sedan 17 år.
  • Familj: Man och två tonårspojkar.
  • Utbildning: PM vid Åbo Akademi.
  • Karriär inom kommunen: Blev bildningsdirektör för Kimito och Västanfjärd 2004. Bildningschef i samband med kommunsammanslagningen 2009. Förvaltningschef sedan 2010, med undantag för ett år då hon jobbade med social- och hälsovårdsreformen i landskapet.
  • Hobbyer: Bollsporter, har spelat fotboll i division-1 för Pargas IF. Läser ”allt möjligt”. Skärgårdsliv. ”Vi bygger en stuga, så mycket tid går åt det.”