Delegationen ska främja användningen av nationalspråken och deras ställning.

En ny delegation för språkärenden tillsattes på torsdagen av statsrådet. Delegationen, som tillsätts för en fyraårsperiod, leds av juris licentiat Sten Palmgren. Vice ordförande är Markku Suksi, professor i offentlig vid Åbo Akademi.

Andra bekanta namn i delegationen är bland annat Linnéa Henriksson, politices doktor och universitetslärare vid Åbo Akademi, Marina Kinnunen, direktör vid Vasa sjukvårdsdistrikt, Erika Strandberg, kommundirektör i Kimitoöns kommun och Folktingets sekreterare Christina Gestrin.

Delegationen, som finns i anslutning till Justitieministeriet, har till uppgift att följa verkställigheten och tillämpningen av språklagen och lagstiftning anknyter till den. Delegationen ska också främja användningen av nationalspråken och deras ställning, liksom dialogen mellan språkgrupperna och regeringen.

Delegationens sammansättning 2.9.2021-1.9.2025

 • Ordförande: Sten Palmgren
 • Viceordförande: Markku Suksi

Medlemmar

 • Johan Bärlund, rektor, professor i nordisk rätt, Helsingfors universitet och suppleant Ulf Stenman, direktör för det svenskspråkiga teamet, Kommunförbundet
 • Linnéa Henriksson och suppleant Camilla Lindholm, professor i nordiska språk, Tammerfors universitet
 • Salli Kankaanpää, FD, direktör för språkserviceavdelningen, Institutet för de inhemska språken och suppleant Matti Räsänen, FD, specialsakkunnig, samordnare för språkpolitiken, Institutet för de inhemska språken
 • Marina Kinnunen och suppleant Tiina Paunio, professor i psykiatri, Helsingfors universitet
 • Pasi Saukkonen, specialforskare, docent, stadsforskning och stadsstatistik i Helsingfors stad och suppleant Mikael Hiltunen, projektchef, Svenska nu-nätverket
 • Erika Strandberg och suppleant Kaj Suomela, landskapsdirektör, Österbottens förbund
 • Kurt Torsell, direktör för enheten för svenskspråkig verksamhet och svenskspråkig utbildning, Utbildningsstyrelsen och suppleant Marianne Mustajoki, FD, specialsjukskötare
 • Svenska finlands folkting: Christina Gestrin och suppleant Kristina Beijar, sakkunnig
 • Sametinget: Tauno Ljetoff och suppleant Irja Seurujärvi-Kari, Saamelaiskäräjät