Kommundirektörernas syn på etik och korruption gav Anne Ojajärvi priset för årets bästa pro gradu med kommunal inriktning. 

Kommunförbundet har belönat förvaltningsmagister Anne Ojajärvis avhandling pro gradu ”Kunnanjohtaja eettisenä johtajana” som bästa avhandling pro gradu med kommunal inriktning år 2015. I undersökningen svarar 15 kommundirektörer runt om i Finland på vad etik betyder i kommundirektörens arbete, vilka omständigheter som äventyrar kommundirektörens oberoende och tyder på korruption inom kommunsektorn samt vilka element till etiskt ledarskap det finns i kommunen.

I undersökningen konstateras att etiskt ledarskap består av många element. De intervjuade kommundirektörerna anser att de viktigaste värderingarna i ledarskap är öppenhet och rättvisa, likabehandling inom god förvaltning samt objektivitet.

– Ämnet är aktuellt och kommunerna kan använda undersökningens resultat. Ur arbetet kunde man produktifiera ett redskap för självvärdering av etiskt ledarskap. Redskapet kan användas i utvecklingssamtal för kommundirektörer och också andra direktörer i den offentliga förvaltningen, framhåller Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef vid Kommunförbundet.

Arbetet är gjort inom ämnet offentligt ledarskap vid filosofiska fakulteten vid Vasa universitet.

Utöver priset pro gradu har Kommunförbundet gett hedersomnämnande till två avhandlingar från i fjol.

Filosofie magister Tommi Hakkarainen fick hedersomnämnande för sin avhandling ”Terveydenhuollon palveluverkon optimointi lokaatio-allokaatio -menetelmillä OYS-erityisvastuualueella”. Den är gjord vid Institutionen för geografi vid Uleåborgs universitet.

Undersökningen är aktuell och användbar, för den ger svar på frågor om sparmålen inom social- och hälsovårdssektorn och tryggandet av likvärdig service till medborgarna.

Det andra hedersomnämnandet gick till politices magister Kaisa Elina Pasanen för avhandlingen ”Perhetyö osana päihdepalveluja. Vanhempien kertomuksia ylisektorisen perhetyön merkityksestä päihdeongelmasta toipumisessa”. Avhandlingen är gjord inom ämnet socialt arbete vid statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet.

Föremålet för undersökningen är det mobila familjearbetet som utförs inom enheten för öppen familjerehabilitering vid Helsingfors stads missbrukarvård och som sker i nära samarbete med barnskyddet.

Priset pro gradu sedan 1993

  • Kommunförbundet har sedan 1993 årligen premierat den bästa avhandlingen pro gradu med kommunal inriktning.
  • Årets avhandling pro gradu premieras med ett stipendium på 2 000 euro.
  • I år gavs 20 förslag av sammanlagt tio universitet och högskolor.
  • Utslagsgivande vid bedömningen var fram för allt möjligheten att tillämpa resultatet i praktiken ur kommunsektorns perspektiv.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *