Wava-institutet i Campus Allegro i Jakobstad vill erbjuda den lägsta tänkbara tröskeln för att ge barn och vuxna tillgång till kultur och gemenskap. Kopplingen till hälsa och välmående är glasklar, säger rektor Peter Roos.

Peter Roos är mångårig trumpetlärare och sedan 2017 rektor för Wava-institutet, tidigare Jakobstadsnejdens musikinstitut.

Kommunrundan 2020

Under 2020 uppmärksammar Kommuntorget alla tvåspråkiga kommuner veckovis med artiklar, bloggar och fakta.
>> Alla artiklar

Tipsa oss om ämnen i din kommun! Mejla redaktionschef Dan Lolax.

– Man snackar inte bara musik med eleverna under lektionerna utan det blir alla möjliga livsvisdomar. Som lärare ser man ju hur eleven mår. Att det finns en vuxen med tid för dig minst trettio minuter varje vecka, utan mobiltelefon kan vara värdefullt.

Även forskningen, bland annat om körsång, visar att det gör människan gott att musicera tillsammans. I det hänseendet gör Roos ingen skillnad mellan konstformerna utan tror att det sociala, att få vara och skapa tillsammans, är det centrala.

– För att i grunden vara ett musikinstitut är vår verksamhet ovanligt bred. I dag finns det fyra linjer att välja mellan: musik, dans, bild- och teaterkonst samt ordkonst i form av ett Leader-projekt som pågår till och med våren 2020.

Läroplanen är också det första som Roos nämner när jag, på tal om välmående, frågar hur han och personalen gör för att konkret stödja elevernas välmående och utveckling. Roos är uppenbart entusiastisk och berättar gärna varför.

Inget inträdesprov

– Vår nya läroplan har utarbetats utgående från Utbildningsstyrelsens läroplansgrunder för den grundläggande konstundervisningen som färdigställdes år 2017, och den är både lättläst och en tungviktare.

– Vi gick tillbaka till grunden: Varför gör vi det här? Vilken är vår värdegrund? Hur vill vi att lärmiljön ska se ut? I stället för att försöka anpassa alla elever till en färdig mall utgår vi från eleven; vad tycker hen om, vad vill hen utveckla?

Institutets personalstyrka uppgår till närmare 50 personer. Det är många vuxna med potential att hinna se och bekräfta enskilda elever. Eleverna kommer i huvudsak från Jakobstad, Larsmo, Pedersöre och Nykarleby. Undervisning ges på svenska och finska.

Att eleverna antas i den ordning som de anmäler sig i stället för genom inträdesprov reflekterar en värdegrund som Roos lätt skriver under.

Som rektor strävar Peter Roos efter att medverka i musikinstitutets blåsorkestrar så ofta han hinner.

– En del blir proffs inom sitt område men vårt främsta uppdrag är att bidra till att skapa en grund för ett livslångt intresse för konst och kultur. Alla kan lära sig att spela eller måla det är motivationen som avgör.

Lärmiljön sträcker sig också till det omgivande samhället. Samarbetet med kommunala aktörer samt med lokala företag och föreningar är en viktig del av institutets verksamhet.

– Ett av våra mål är att vara ute i samhället och sprida det som vi lär oss, dela med oss av vårt välmående.

Från vaggan till graven

Men dörren svänger i bägge riktningarna: Det är inte bara institutets elever och lärare som går ut i samhället, staden är också en del av campus. Staden Jakobstad är huvudman för Wava-institutet som upprätthålls av fyra kommuner: Jakobstad, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre.

Närmare sextio procent av finansieringen kommer från staten. Samtliga kommuner står bakom musik- och danslinjen, medan Jakobstad står för de övriga linjerna.

– Vi erbjuder undervisning från vaggan till graven. Vuxna kan också ta lektioner antingen enskilt eller i band via vår öppna avdelning. Ett annat bra exempel är vår populära balettgrupp för vuxna som samlar över tio deltagare per vecka. Vi kunde också till exempel starta en vuxengrupp inom vår teater- eller bildkonstlinje, ifall intresse finns.

Wava-institutet är en del av Musikhuset, ett samlingsnamn för musikutbildningarna som verkar i Campus Allegro.

Wava-institutet i Jakobstad

 • 1974: Jakobstadsnejdens musikinstitut grundas
 • 1980-talet: Musiklekskolan startar
 • 1990-talet: Första lärartjänsten i rytmmusi
 • 2011: Verksamheten till Campus Allegro
 • 2012: Balatako, bildkonstskolan för barn och unga
 • 2017: Teater- och danslinjer
 • 2018: Leader-projekt kring ordkonst
 • 2019: Musikinstitutet byter namn till Wava-institutet. Namnet är inspirerat av Jakobstadsförfattaren Wava Stürmer

Musikhuset samarbetar också med många aktörer inom musikbranschen och utbildningens huvudscen, Schaumansalen, gästas regelbundet av professionella musiker som ofta också undervisar de studerande. Det här bekräftar, enligt Roos, att Musikhuset upplevs som ett av flera centrum för musikutbildningen i Finland.

Konstelever. Foto: Julia Rahikka

– Högklassiga lärare, motiverade elever och att stora evenemang som Skolmusik väljer att komma hit. Jag upplever att det finns en potential i Jakobstad som aktiv kulturstad.

Hösten 2017 tillträdde Roos som rektor för Wava-institutet och sommaren därpå flyttade familjen från Närpes till Jakobstad.

Vad kan staden kunde för att stödja institutet och stärka Jakobstads profil som kulturstad?

– Vissa saker kan säkert förbättras men från mitt perspektiv gör staden redan massor för att främja kulturlivet. Vi har ett så otroligt kulturutbud i den här staden att vi inte ens förstår det själva. Vi har mycket att ge och vara stolta över.

Peter Roos gillar det han ser och framtiden ser ljus ut. Åtminstone verkar återväxten tryggad.

– Vi har 800 elever, av vilka cirka 250 deltar i verksamheten för 0–7-åringar inom musiklekis, dans- och bildkonst.

– Som rektor ser jag fram emot att ytterligare utveckla samarbetet mellan de olika linjerna inom institutet, liksom mellan de andra utbildningarna på campus. Vi går in i framtiden i täten och med flaggan högt.

Musikhuset,Sinfoniettan och RUSK

 • Musikhuset är samlingsnamnet för musikutbildningarna vid Campus Allegro i Jakobstad det vill säga yrkeshögskolan Novia, yrkesakademin i Österbotten (YA!) samt det tvåspråkiga Wava-institutet.
 • I Musikhuset verkar även utbildningsorkestern Jakobstads Sinfonietta som består av lärare och musikistuderande.  Via Sinfoniettan får studerandena möjlighet att spela tillsammans med erfarna, professionella musiker i varierande sammanhang.
 • I Musikhuset arrangeras årligen kammarmusikfestivalen RUSK. Festivalens konstnärliga ledare är sedan årsskiftet dirigenten Anna-Maria Helsing, som skapat sig ett namn som kapellmästare efter att ha dirigerat ledande nordiska orkestrar och operahus.
 • Läs mer: musikhuset.fi; ruskfestival.fi
Lärare Raija Ilo instruerar en av balettgrupperna vid Wava-institutet i Jakobstad. Foto: Jacob Åberg