Kommunförbundets sakkunniga Mari Sjöström och Mari Ahonen-Walker är glada för att Finlandsmodellen äntligen är på god väg att bli lagstadgad och långsiktig verklighet. Men de önskar att kraven man ställer på kommunerna inte skulle vara så detaljerade.

Ni talade i dag på Kommunmarknaden om Finlandsmodellen för barn- och ungdomars hobbyverksamhet.  Vad går modellen ut på?

– Helt kort innebär Finlandsmodellen en möjlighet för kommuner att erbjuda grundskoleelever hobbyverksamhet i samband med skoldagen. 

Aha, betyder det här att man äntligen kommer att få hobbyerna ordnade direkt efter skoldagen?

– Jo, det blir ett välkommet och allt populärare tillägg till de existerande morgon- och eftermiddagsverksamheten och skolornas klubbverksamhet. 

– Dessutom finns förstås all den övriga hobbyverksamheten under barnens fritid på kvällarna och veckosluten.

Ni har nyss hörts av riksdagens utbildningsutskott i september. Varför?

– Finlandsmodellen blir en lagstadgad frivillig uppgift som kommer till kommunerna vid årsskiftet. Kommunerna kan få statsfinansiering för modellen och riksdagsledamöterna som sitter i utskottet ville därför veta vad Kommunförbundet tycker om saken. 

– Vi sade att målsättningen är ypperlig men önskar bland annat att statsbidraget skulle kunna sökas för fyra år i taget i stället för förslagets varje år, att de elever som deltar i den förberedande undervisningen också skulle inbegripas i finansieringssystemet och att nivån på planeringen inte skulle vara så detaljerad. 

Vad är viktigt när man tänker på barn- och ungdomarnas tid utanför skolan?

­­– Det är viktigt att man ser till helheten. Att man kommer ihåg att det finns många olika sätt att närma sig en meningsfull fritid; all verksamhet behöver inte vara ledd, utan den kan ske dels självständigt, dels i grupp med andra barn och unga.

– Vi måste också lära oss att bättre än nu använda de digitala verktyg som redan finns också som en form av fritidsverksamhet – det digitala kan ha en positiv effekt, vilket vi vuxna ofta glömmer.

Ja, många tänker ju automatiskt på att barnen då bara sitter framför skärmen och dräller. Men ni menar alltså att det digitala kan vara bra på fritiden? 

– Det digitala medför nya möjligheter för unga som lever långt borta från storstäderna på landsbygden och för olika minoriteter och också i språkfrågor. 

– Under coronatiden förde vi in möjligheten till alla möjliga hobbyer i hemmet via det digitala, exempelvis fina gruppverksamheter som kockklubbar, motionsgrupper och språkkurser. Också möjligheten att bara “hänga” med andra i närvaro av en trygg vuxen utnyttjades flitigt. 

Läs mera

Utlåtandet som KF gjorde om ungdomslagen gällande hobbyverksemheten här

Kommuntorgets tidigare artikel om Finlandsmodellen i Åbo här

Dessutom: Kommunmarknaden: Alla partiledare på plats i tidvis het debatt