En del barn gillar att vara för sig själva och andra vill ha ledd verksamhet efter skoldagens slut. Målsättningen med Finlandsmodellen för hobbyverksamhet är att erbjuda nya alternativ för barn och unga.

14,5 miljoner euro har reserverats för kommunernas hobbyverksamhet riktad till barn och unga för nästa läsår.

Pengarna som är reserverade genom Finlandsmodellen för hobbyverksamhet kommer inte automatiskt till kommunerna. Dessa måste ansöka om finansiering.

Som koordinator för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet fungerar Tarja Vartiainen från Utbildningsstyrelsen.

– Det finns ännu många kommuner som inte tidigare har ansökt om medel, och man kan inte säga att det bara varit frågan om små kommuner. Alla kommuner har inte varit medvetna om modellen, eller så har man vaknat upp för sent för att ansöka om bidrag.

Lyssna på barnens önskemål

Kommunerna kan ansöka om statsbidrag via regionförvaltningsverkens e-tjänster 15.2–22.3.

– Under pilotperioden våren 2021 ordnades hobbyverksamhet inom grundutbildningen för årsklasserna 1–9 samt för eleverna inom påbyggnadsundervisningen i 117 kommuner, säger Vartiainen.

Under läsåret 2021–2022 breddades verksamheten. Inom ramen för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet ordnas för närvarande verksamhet i 235 kommuner.

– Våren 2021 beviljade regionförvaltningsverken sammanlagt 17 miljoner euro i statsbidrag till kommunerna.

Inom ramen för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet ordnas sådan verksamhet i samband med skoldagen.

– Den understödda hobbyverksamheten ska grunda sig på barns och ungas önskningar. Kommunerna kan samla in information om hobbyönskemålen från sina skolor eller använda sig av resultaten från Utbildnings- och kulturministeriets elevenkät från år 2020.

Från parkour till mopedreparation

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet inkluderar alla slag av hobbyn.

– Motion och idrott, konst och kultur, ungdomsbranschen, vetenskap, natur, handarbete med mera, säger Vartiainen.

– Det kan vara frågan om allt från parkour till mopedreparation eller bildkonst till innebandy.

Det lönar sig för kommunerna att förena sina krafter då de ansöker om bidrag. Till exempel så att representanterna för fritid, kultur, ungdomsbranschen samt utbildningsväsendet samarbetar vid ansökan om medel, säger Vartiainen.

– Vi har redan mycket goda erfarenheter av lyckat samarbete. Med stöd av Finlandsmodellen kan man i kommunerna satsa på kvalitet och kvantitet i hobbyverksamheten. I modellen kombineras koordineringen av redan existerande god praxis och verksamhetsmetoder samt samarbetet mellan skolorna och hobbyaktörerna.

Beslut om fördelningen av bidragen ges inom april månad 2022.

Ansökningsanvisningar inom kort

Den stödda verksamheten ska som huvudregel ske i skolutrymmena eller i nära anslutning till dessa.

Hobbyverksamheten kan också ordnas annanstans, ifall hobbyns innehåll det kräver, säger Vartiainen.

Enligt modellen ska verksamheten vara regelbundet återkommande varje vecka. Hobbyn kan bestå av flera olika slag som varierar per vecka eller månad.

Hobbyn skall startas senast i september och pågå hela läsåret, säger Vartiainen om villkoren.

Vartiainen uppmanar kommunerna att bekanta sig med Utbildnings- och kulturministeriets ansökningsanvisningar där de noggranna kriterierna för beviljande av bidrag framgår.

– Ministeriet publicerar ansökningsanvisningarna inom de närmaste dagarna.

Modellen lagstadgas?

Den av Undervisnings- och kulturministeriets tillsatta arbetsgrupp för Finlandsmodellen understöder förslaget om att modellen görs lagstadgad genom att registrera den i ungdomslagen.

– Revideringen av ungdomslagen är under beredning och lagförslaget kommer enligt planerna att finnas klart för kommentarer under detta år enligt det offentliga remissförfarandet.

Det här är en översättning av Kuntalehtis artikel.