Jämställdhet i politiken

  4.3.2016

   

  Esbo har flest kvinnor i fullmäktige, men i vilken kommun i Svenskfinland är både fullmäktige- och styrelseordförande kvinnnor?

  Källa: Kommunförbundets undersökning om förtroendevalda. Uppgifterna samlades in efter kommunalvalet 2017.

  Kvinnor i politiken

  Ordförande i fullmäktige och styrelser
  Könsfördelningen bland ordförande är inte 50-50 [2021]

  Svenskfinland 10-i-topp
  Esbo har flest kvinnor i fullmäktige i Svenskfinland [2017]

  Kvinnoperspektivet saknas?
  Bötom hade lägst andel kvinnor i fullmäktige efter valet 2017

  Esbo mest jämställt bland stora städer
  Alla städer har flera kvinnliga ledamöter än landet i snitt [2017]

  Små kommuner
  Större variationer bland små kommuner [2017]

  Politiker i tvåspråkiga kommuner
  [Fullmäktigeledamöter, Kommunalvalet 2017] Åland inte med. Sortera enligt de olika kolumnerna genom att klicka.
  Kommun Män Kvinnor Kvinnors andel av befolkningen Fullmäktige-
  ordförande
  Styrelse-
  ordförande
  Raseborg 65,1 % 34,9 % 50,8 % Man Man
  Jakobstad 67,4 % 32,6 % 50,3 % Kvinna Man
  Korsholm 60,5 % 39,5 % 49,7 % Kvinna Man
  Pargas 60,0 % 40,0 % 50,3 % Kvinna Man
  Pedersöre 60,0 % 40,0 % 48,4 % Kvinna Man
  Närpes 57,1 % 42,9 % 49,5 % Kvinna Man
  Nykarleby 63,0 % 37,0 % 48,5 % Kvinna Kvinna
  Kimitoön 77,8 % 22,2 % 49,6 % Man Man
  Kristinestad 59,3 % 40,7 % 49,8 % Man Kvinna
  Vörå 66,7 % 33,3 % 48,5 % Man Man
  Kronoby 63,0 % 37,0 % 49,6 % Man Kvinna
  Malax 63,0 % 37,0 % 48,7 % Man Man
  Ingå 48,1 % 51,9 % 49,9 % Man Man
  Larsmo 55,6 % 44,4 % 48,5 % Man Man
  Korsnäs 47,6 % 52,4 % 48,6 % Man Man
  Helsingfors 50,6 % 49,4 % 52,6 % Kvinna Man
  Esbo 44,0 % 56,0 % 50,4 % Man Man
  Vanda 50,7 % 49,3 % 50,6 % Man Kvinna
  Åbo 50,7 % 49,3 % 52,3 % Kvinna Man
  Vasa 47,5 % 52,5 % 49,9 % Man Man
  Borgå 62,7 % 37,3 % 50,8 % Kvinna Man
  Karleby 76,7 % 23,3 % 50,6 % Man Man
  Lojo 54,9 % 45,1 % 50,7 % Man Man
  Kyrkslätt 47,1 % 52,9 % 50,1 % Man Man
  Sibbo 53,5 % 46,5 % 49,9 % Man Man
  Lovisa 65,7 % 34,3 % 50,0 % Man Kvinna
  Grankulla 57,1 % 42,9 % 51,4 % Man Kvinna
  Hangö 64,5 % 35,5 % 50,0 % Man Man
  Sjundeå 59,3 % 40,7 % 48,8 % Man Kvinna
  Pyttis 59,3 % 40,7 % 50,2 % Man Man
  Lappträsk 66,7 % 33,3 % 49,9 % Man Man
  Mörskom 76,5 % 23,5 % 50,9 % Man Man
  Kaskö 76,5 % 23,5 % 50,0 % Man Man