Esbo har flest kvinnor i fullmäktige, men i vilken kommun i Svenskfinland är både fullmäktige- och styrelseordförande kvinnnor?

Källa: Kommunförbundets undersökning om förtroendevalda. Uppgifterna samlades in efter kommunalvalet 2017.

Kvinnor i politiken

Ordförande i fullmäktige och styrelser
Könsfördelningen bland ordförande är inte 50-50 [2021]

Svenskfinland 10-i-topp
Esbo har flest kvinnor i fullmäktige i Svenskfinland [2017]

Kvinnoperspektivet saknas?
Bötom hade lägst andel kvinnor i fullmäktige efter valet 2017

Esbo mest jämställt bland stora städer
Alla städer har flera kvinnliga ledamöter än landet i snitt [2017]