Män och kvinnor arbetar ofta med olika saker i kommunen. 80 % av de anställda är kvinnor, men vissa yrken är ändå mansdominerade, men de flesta män arbetar ändå i kvinnodominerade yrken i kommunen.

Kommunledningen är fortfarande mansdominerad
I tabellen listas centrala högre tjänstemän i kommunen. [2016]

Källa: KT Kommunarbetsgivarna, Statistikcentralen

Över 420 000 anställda i kommunerna
Mer än 80% av de anställda är kvinnor. [2016]
Män Kvinnor Totalt Kvinnor %
Månadsavlönade 78 470 334 530 413 000 81 %
Timavlönade 6 880 1 120 8 000 14 %
Totalt 85 350 335 650 421 000 80 %
Vanligaste yrkena bland kvinnor
Vårdsektorn är kvinnodominerad. [2016]
Män Kvinnor Totalt Kvinnor %
Sjukvårdare 3 594 28 874 32 468 89 %
Närvårdare 1 734 23 475 25 209 93 %
Barnskötare 354 12 701 13 055 97 %
Vårdare 624 10 679 11 303 94 %
Barnträdgårdslärare 285 9 910 10 195 97 %
Lektor 4 538 8 753 13 291 66 %
Klasslärare 1 992 5 938 7 930 75 %
Lärare 2 781 5 629 8 410 67 %
Dagvårdare 31 5 527 5 558 99 %
Grundskolelärare 1 410 4 669 6 079 77 %
Vanligaste yrkena bland män
Det finns många män även inom kvinnodominerade områden [2016]
Män Kvinnor Totalt Kvinnor %
Lektor 4 538 8 753 13 291 66 %
Sjukvårdare 3 594 28 874 32 648 89 %
Brandman  2327 2 2 329 0 %
Klasslärare 1 992 5 938 7 930 75 %
Närvårdare 1 734 23 475 25 209 93 %
Grundskollärare 1 410 4 669 6 079 77 %
Vaktmästare 1 287 224 1 511 15 %
Fastighetsskötare 1 287 17 1 301 1 %
Avbytare 919 742 1 661 45 %
Överläkare 888 810 1 698 48 %