Borgås Jukka-Pekka Ujula är på förslag till ny kanslichef i Helsingfors. Foto: Liisa Takala, Kuntalehti / arkivbild

Vem är ny stadsdirektör i Borgå om Jukka-Pekka Ujula får jobb i Helsingfors? Vem tar över i Nylands förbund?

Helsingfors som fortfarande dras med löneutbetalningsproblem söker ny kanslichef. Det är långt kanslichefen som svarar för att stadens anställda får rätt månadslön då när de ska få den.

På måndag kväll beslöt stadsstyrelsen med siffrorna 9-6 föreslå att Jukka-Pekka Ujula ska bli nästa kanslichef. Ujula är stadsdirektör i Borgå.

Den nya kanslichefen utses av Helsingfors stadsfullmäktige den 13 september. Dagen innan förväntas Nylands förbund berätta vem som är organisationens nya direktör. På förslag är bland annat stadsdirektören i Lovisa Jan D. Oker-Blom. Den nya landskapsdirektören ska tillträda tjänsten i november–december. Tjänsteperioden som kanslichef i Helsingfors börjar den 15 oktober.

Enligt Vänsterförbundets Paavo Arhinmäki, biträdande borgmästare i Helsingfors med ansvar för kultur och fritid bör den nuvarande kanslichefen Sami Sarvilinna få fortsätta. Motförslaget understöddes bl.a. av Anni Sinnemäki som är biträdande borgmästaren med ansvar för stadsmiljö. Motförslaget förlorade med siffrorna 6-9.

Enligt Arhinmäki var Sarvilinna ”bäst i test”, det vill säga han var bäst i intervjuerna och även utgående från personbedömningarna.

– Han är en utomordentlig administratör, lugn och analytisk. Sarvilinnas kunnade ger politiken tydlighet och långsiktighet och det är sådant som behövs som grund för politiska beslut.

Borgmästare Juhana Vartiainen anser att Ujula bör väljas framför allt med tanke på att jobbet förutsätter en förmåga att genomdriva förändringar och ett vd-aktigt grepp vad gäller ekonomiska resultat.

– Dessutom ska man kunna leda människor, säger Vartiainen.