Två knyck framåt och ett bakåt. Helsingfors stad kämpar fortfarande med utbetalningen av lönen till tusentals anställda.

Enligt staden kvarstår över 8 000 fel i lönerna. Siffran är dessutom något större i början av november än den var en månad tidigare i oktober, rapporterar Helsingin Sanomat.

HS: Ongelmat kasvoivat Helsingin palkoissa: edelleen yli 8 000 virhettä korjaamatta

Staden räknar upp en rad skäl till problemen. Sådana har uppkommit i alla skeden av löneutbetalningarna sedan det nya systemet togs i bruk vårvintern 2022. Uppgifter har matats fel in i systemet, uppgiferna har varit fel, korrigeringarna har gått snett, det har gjorts korrigeringar där sådana inte krävts, lägesanalyserna har dröjt och överlag har processen dragit ut på tiden. 

Helsingfors stad (på finska): Helsingin palkanmaksuongelmien ratkaisuja voidaan toteuttaa entistä kohdistetummin

Löneutbetalningskrisen har redan länge påverkat stadens rykte som arbetsgivare, något som SFP-politikern Björn Månsson påpekar i en ny kolumn.

Helsingfors har också sina särskilda, delvis hemgjorda problem. Mest publicitet har bristerna i löneutbetalningssystemet fått. Det nya dataprogrammet Sarastia har visat sig vara helt otillräckligt för att klara av lönerna för nästan 40.000 anställda hos landets största arbetsgivare, skriver Månsson och fortsätter:

”En (liten) del har blivit helt utan lön, andra har fått bara en del av lönen och särskilt struligt lär det ha varit med övertidsersättningar och andra oregelbundenheter. Motsvarande problem hade Esbo stad som redan tidigare hade tagit samma Sarastia i bruk, men varken leverantören eller vi andra köpare hade tagit lärdom.”

Björn Månsson: Huvudstadens skamfilade rykte