– Vi misslyckades stort vid ibruktagandet av det nya lönebetalningssystemet, vilket resulterade i allvarliga mänskliga konsekvenser, säger borgmästare Juhana Vartiainen. Enligt en utredning behöver ansvarsfördelningen i stora projekt framöver bli tydligare och ledarskapet klarare.

I utredningen som offentliggjordes på onsdagen identifierades fyra centrala problem i samband med projektet och tre centrala slutsatser som kan dras utifrån dessa med tanke på framtida utvecklingsobjekt.

Den kanske viktigaste slutsatsen är att ingen enskild aktör bar ansvar för helheten när det nya lönebetalningssystemet infördes och ändringar gjordes eller hade nödvändiga redskap och makt att genomföra reformen.

Ingen enskild aktör bar ansvar för helheten när det nya lönebetalningssystemet infördes.

Projektet var organiserat så att stadens personalavdelning var ansvarig för innehållet och digitaliseringsenheten var ansvarig för projektbudgeten.

Björn Månsson: Den som jobbar måste få sin lön

Från affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten vid Helsingfors stad (Talpa) deltog systemteamet i projektet, men exempelvis löneadministrationen deltog inte. Projektet organiserades på ett sätt som inte erbjöd tillräckliga redskap för ett lyckat genomförande, och det var otydligt vem som bär ansvar för resultatet.

Juhana Vartiainen (Foto: Helsingfors stad)

– Jag försäkrar att vi gör vårt yttersta varje dag för att normalisera situationen. Vi har lyckats vända riktningen och antalet nya fel är redan lägre än när vi använde det föregående lönesystemet, men vi fortsätter våra ansträngningar. Jag hoppas att vi kan återställa de anställdas förtroende för oss, som de förståeligt nog tappade, säger borgmästare Juhana Vartiainen i Helsingfors stads pressmeddelande.

Läs mera: Extern utredning om införandet av Helsingfors lönebetalningssystem färdig

Det var på våren 2022 som staden införde det nya lönebetalningssystemet Sarastia 365 HR. Vartiainen beställde en utredning om problemen med löneutbetalningen.

I augusti sade borgmästaren inför stadsfullmäktige ”Vi går mot det normala.”

Den nu aktuella utredningen beställdes av Valor Partners Oy till följd av ett anbudsförfarande. Under utredningen intervjuades 26 personer som hade en central roll i projektet, enligt Helsingfors stad. Utöver det hade Valor tillgång till materialet och protokollen av projektets externa och interna ledningsgrupper, tjänsteinnehavarbesluten och de övriga dokument och utredningar som Helsingfors representanter levererade.

Också goda nyheter kommer från Helsingfors: Staden berättade nyligen att löneutvecklingsprogrammet 2023 höjer lönerna för upp till 7 500 personer