Jani PItkäniemi börjar i nya jobbet småningom, sannolikt om någon månad. Foto: Liisa Takala, Kuntalehtis arkiv

– Det är första gången under min karriär som jag nu jobbar för en kommunal arbetsgivare, säger Jani Pitkäniemi.

Pitkäniemi fick sammanlagt 38 röster i den slutna omröstningen i stadsfullmäktige. Ingås kommundirektör Robert Nyman fick 9 röster och Borgås finansdirektör Henrik Rainio två. En person röstade blankt.

– Det känns jättefint att få det här förtroendet. Det har varit en lång rekryteringsprocess. Det ska bli spännande att anta utmaningen som stadsdirektör, säger en omtumlad Jani Pitkäniemi då Kommuntorget når honom per telefon.

Pitkäniemi jobbar för närvarande som avdelningschef för kommun- och regionförvaltningen vid Finansministeriet.

– Jag kommer att tillträda det nya jobbet i sommar. Mer än så vet jag inte. Vi får förhandla oss fram till en lösning som tillfredsställer både min nuvarande och min blivande arbetsgivare, säger han.

Vad hämtar du med dig till Borgå?

– Breda kontaktnätverk inom den kommunala sektorn och gedigen sakkunskap. Jag har jobbat i över 20 års tid med finansiella frågor vid Finansministeriet. Jag hoppas att Borgå kan ha nytta av mina ekonomiska kunskaper.

Pitkäniemi vill bland annat utveckla Borgå stads ekonomi och bredda inkomstbasen.

– Det behövs långsiktigt arbete för att stärka betydelsen av Sköldviks industriområde ytterligare samtidigt som vi diversifierar den kommunala ekonomin. Vi behöver fler arbetsgivare, småföretag och kunniga arbetare för att möta företagens behov i Borgå.

Hur ska du vinna deras förtroende som inte röstade på dig?

– Genom att bemöta alla politiska grupperingar jämlikt och respektfullt.

Den tvåspråkiga verkligheten i Borgå är en del av Jani Pitkäniemis vardag. Hans familj är tvåspråkig och barnen går i svensk skola i Borgå. Han får inte skrämselhicka av lokala politiska tvister med språkliga förtecken.

– Tvåspråkigheten är en viktig del av Borgås styrka och trumfkort. Vi ska värna om tvåspråkigheten genom att bevara en konstruktiv atmosfär i vår beslutskultur. En del av de lokala tvisterna beror säkert på bristande ekonomiska resurser. Genom att trygga en stark ekonomi kan vi säkert minimera spänningar i kommunen.

Pitkäniemi anser att Borgå måste växa för att kunna hävda sig i den kommunala konkurrensen om skattebetalare, men inte till vilket pris som helst.

– Tillväxten måste vara hållbar och balanserad. Kommunens nuvarande strategi slår fast att den årliga inflyttningen ska motsvara cirka en procent av Borgås invånarantal. De två senaste åren har tillväxten varit mycket långsammare än så. Det är en svår balansgång. Tillväxten är viktig av ekonomiska skäl, men vi måste samtidigt värna om kommunens unika profil.

Vad vore en optimal nivå på den årliga inflyttningen?

–  Jag vill inte gå ut med konkreta siffror i det här skedet. Det vore kanske lite arrogant att uttala sig om sådana detaljer innan jag ens har tillträtt mitt nya jobb.

När det gäller den omstridda Östbanan, alltså en järnvägsförbindelse mellan Helsingfors, Borgå och Kouvola svävar Pitkäniemi inte på målet.

– Jag hoppas att Östbanan blir verklighet en dag även om jag inser att det kan ta tid innan den byggs. I dessa tider med statliga sparåtgärder lär det dröja med nya investeringar i infrastruktur och en utbyggnad av järnvägsnätet. Före Östbanan kommer måste vi därtill hitta andra lösningar för att förbättra Borgås tillgänglighet.