Publiciteten kring upphandlingen ger beslutsfattarna i Kervo mardrömmar. Bildkollage Kommuntorget: HS, Iltalehti, Iltasanomat, Yle, KKV och Kervo stad

Kervo stad köpte i juni i fjol sammanlagt 4175 gymnastikkäppar av det lokala företaget Kyykkyliike utan konkurrensutsättning och i strid med upphandlingslagen.

Käpparna, de ”specialdesignade” kassarna och det treåriga samarbetsavtalet med företaget Kyykkyliike kostade kommunen 108 382 euro.

Konkurrens- och konsumentverket beslöt i februari att ge Kervo kommun en anmärkning för lagstridig upphandling.

– Upphandlingslagen är en komplicerad helhet. Det behövs administrativ styrning och gedigen förvaltning för att allt ska gå rätt till, säger Johanna Kirveskoski, ledande sakkunnig på Konkurrens- och konsumentverket.

Läs också Kuntalehti 8.3.2024: Poliisi on aloittanut esitutkinnan Keravan jumppakeppikaupoista

Trots att Kervo stads upphandling överskred upphandlingslagens tröskelvärde på 60 000 euro kunde KKV inte yrka på påföljdsavgifter eller föra ärendet till Marknadsdomstolen för rättslig behandling. Enligt KKV är det EU:s bestämmelser som sätter käppar i hjulet för rättsprocessen. EU:s tröskelvärde för kommunala upphandlingar höjdes från och med den första januari till 221 000 euro.

Kervo stads upphandling av gymnastikkäppar delades upp i flera mindre delavtal som alla hade en gemensam nämnare – alla delavtal nämnde den lokala företagaren Matti Vestman som försäljare och leverantör.

– Det är omöjligt för oss att avgöra om Kervo stad försökte vilseleda myndigheterna genom att dela upp upphandlingen i mindre helheter. Det kan vi inte ta ställning till, säger Kirveskoski.

Den 7 mars förflyttades sektorchef Tiina Larsson, som ansvarade för upphandlingen i Kervo, till andra arbetsuppgifter. Enligt Kervo stad vill Larsson inte längre fortsätta i samma tjänst ”på grund av den mediala uppståndelsen” kring upphandlingen av gymnastikkäpparna.

Larsson svarar hädanefter för stadens informationshantering och rapporterar direkt till stadsdirektören. Beslutet om omplaceringen ska ha skett i ”samförstånd mellan berörda parter” heter det i Kervo stads pressmeddelande.

Konkurrens- och konsumentverket meddelade förra veckan om ett parallellt fall i Sápmi där Enare kommun upphandlade tjänster som ska främja turismnäringen på orten. Tjänsterna upphandlades av ett lokalt företag. 

Upphandlingens värde uppgick till 250 000 euro, men gjordes utan konkurrensutsättning och utan lagenlig grund för direktupphandling, uppger Konkurrens- och konsumentverket och ger Enare kommun en anmärkning.

Enligt Enare kommun kunde inga andra företag komma i fråga i upphandlingen eftersom de övriga aktörerna ”saknar erfarenhet och regional kompetens.”

Trots två aktuella fall som berör lagstridiga kommunala upphandlingar handlar det enligt KKV inte om en stigande trend.

– Antalet lagstridiga direkta upphandlingar har mig veterligen inte ökat i kommunerna den senaste tiden, säger Kirveskoski.