Folkökningen beror fortsättningsvis på inflyttningen från utlandet.

Finlands folkmängd var 5 535 605 i slutet av november. Det här enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter. Folkmängden i Finland ökade med 10 313 personer under perioden januari-november.

Orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet, eftersom antalet invandrare var 17 547 fler än antalet utvandrare.

Antalet födda var 7 410 mindre än antalet döda.

I flyttningen mellan kommunerna förlorade Esbo, Helsingfors och Kouvola mest. På Statistikcentralens lista ryms också Jakobstad, som blivit 215 invånare mindre i nettoflyttningen.

Tammerfors, Vanda och Åbo är de som vunnit flest invånare i nettoflyttningen.