Helsingfors, Vanda och Esbo tappar invånare, något som förvånar sakkunnig.

Flyttstatistiken från årets början fram till hösten gläder många mindre kommuner. Timo Aro, ledande sakkunnig från konsultbyrån MDI, som jobbar med regionutveckling, publicerade på Twitter en bild som summerar nettoflyttningen mellan kommunerna under perioden januari–september.

Utöver Tammerfors har Kuopio och Uleåborg fått många nya invånare, medan flest bortflyttare kommer från Helsingfors (3 343), Vanda (1 180) och Esbo (555). Trots detta växer de stora städerna fortfarande. Till Exempel Helsingfors invånarantal har ökat med 1 067 personer.

Sibbo är den enda formellt tvåspråkiga kommunen på topp-tio-listan. Borgå återfinns på elfte plats.

Timo Aros källa är Statistikcentralens uppgifter. Han kommenterar på Twitter att minustecknen för de tre stora förlorarna i flyttrörelsen trots allt är förvånansvärt stort, eftersom studerande ryms med i de tredje kvartalet. Frågan om det är en bestående eller övergående trend är ännu öppen, menar Aro.

Borgås stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula menar att det handlar om urbanisering med en twist: i praktiken alla kommuner som nu lockar är så kallade C21-städer eller är kranskommuner till dessa.