Efter många år i skolvärlden har Mona Enlund sadlat om till ett klart bredare kommunalt uppdrag i början av 2023. Hon är aktuell som Närpes stads första fritidsdirektör genom tiderna.

Fritidsdirektörsvalet i Närpes i mitten av november blev en jämn och spännande historia med flera starka kandidater i tätstriden. Högstadierektorn Mona Enlund fick jobbet.

När Kommuntorget träffar Enlund i hennes arbetsrum i Närpes stadshus vid vårdagjämningen har hon suttit på sin nya stol i cirka två och en halv månader.

Mona Enlund tillträdde strax efter årsskiftet. Hon säger att hon lärt sig massor under de första månaderna.

– Jag har visserligen arbetat kommunalt inom skolvärlden tidigare. Men den här posten är på en helt annan nivå. Framför allt har jag läst in mig på olika styrdokument och juridiken i stort.

Enlund har också åkt runt och bekantat sig med enheter och medarbetare som hon representerar.

– Jag har kartlagt de strukturer som ligger till grund för avdelningen. För varje dag klarnar det nya uppdraget allt mer. 

Innan övergången i Närpes stads tjänst var Mona Enlund rektor för högstadiet i Petalax i åtta och ett halvt års tid. Innan dess var hon lärare i naturvetenskapliga ämnen, företrädesvis fysik och kemi, både i högstadiet och gymnasiet i Petalax.

– Jag är ursprungligen kemist till utbildningen. Jag har avlagt filosofie magisters-examen i organisk kemi vid Åbo Akademi, berättar hon i samma veva.

Allt är nytt

I och med inrättandet av den nya fritidsdirektörstjänsten är ansvaret för stadens idrotts- och nykterhetsverksamhet, ungdoms- och kulturverksamhet samt biblioteksväsendet, vuxeninstitutet samt musikinstitutet Legato numera koncentrerat till ett och samma arbetsbord.

– I många andra kommuner är det välfärdsdirektören som sköter de här funktionerna. Närpes stad har valt en annan väg. Alla avdelningar ansvarar för välfärden och välmåendet i kommunen.

Parallellt med tillkomsten av den nya tjänsten har staden slagit ihop fritidsnämnden och nämnden för fri bildning. Därmed har det nya organet nämnden för fritid och fri bildning sett dagens ljus. Nämnden har skapat en årsklocka, samlat och sorterat ärenden enligt rätta tidpunkter och fastställt mötesdatum. I nämnden som leds av Daniel Norrback finns såväl tidigare nämndmedlemmar som helt nya ansikten.

Hur pass bevandrad är du själv på det kulturella planet?

– Jag har främst tagit del av kulturområdet ur ett konsument- och föräldraperspektiv. Jag har som sagt en bakgrund inom bildningen och jag är till exempel inte utbildad inom konstnärliga ämnen. Men jag har möjlighet att förkovra mig hela tiden. Inte minst genom att umgås och diskutera med berörda kollegor på Närpes stad.

– Under pandemin stod det verkligen klart hur mycket dessa verksamheter betyder för invånarnas välmående och trivsel, säger Enlund.

Vid stadsbibliotekets sportotek är det möjligt att låna allt från gångstavar, balanskassar och padelklubbor till olika sällskapsspel, säger Mona Enlund. (Foto: Joakim Snickars)

Planering och mera planering

Till fritidsdirektörens arbetsuppgifter hör att administrera och planera olika lokala projekt och evenemang i samarbete med lokala föreningar och andra aktörer. Några aktuella satsningar kopplade till fritidsavdelningen förs på tal under intervjun:

– Stadsbiblioteket besöks av artister ibland och man erbjuder bland annat program för skolgrupper. Biblioteket har utarbetat en ”biblioteksstig” för hur man når stadens medborgare från vaggan till ålderdomshemmet.

– Närpes och fyra andra kommuner är med i det interkommunala projektet ”Jämlik konstundervisning”. Projektägare är Kristinestad och en projektledare är vald för ändamålet.

På idrotts- och motionssidan är den nya padelhallen i Närpes ett miljonprojekt och utropstecken.

– Musikinstitutet Legato planerar att uppföra en musikal. Satsningen som ska ledas av en projektledare ligger dock flera år in i framtiden.

Tomatkarnevalen är ett ledande fritidsevenemang i Närpes och en viktig sommarattraktion i hela Sydösterbotten med upp till 20 000 besökare årligen.

I år arrangeras karnevalen 5-8 juli. Via evenemangets hemsida tar arrangörerna tagit emot open call-anmälningar från deltagande aktörer fram till slutet av mars.

– Kostnadsfritt program ordnas av staden dagtid. Kvällstid sker musikarrangemangen i de lokala krögarnas regi. Tanken är även att lokala företag ska kunna visa upp sig på festivalen. Olika typer av kunnande ska kunna marknadsföras inom ”Made in Närpes”, säger Enlund.

Integrationsfrågorna viktiga

Andelen invandrare är betydande i dagens Närpes och staden har valt att satsa på så kallad tvåvägsintegration i det kommunala arbetet.

– Invandrargrupper har exempelvis tillgång till litteratur och barnlitteratur på vietnamesiska, ukrainska, bosniska och andra språk i en separat bokhylla i stadsbiblioteket.

För föreningar i Närpestrakten har det arrangerats en föreningskväll med upplysningar om hur man ansöker om ekonomiska bidrag. I maj arrangeras en föreningsmässa där det är möjligt att presentera olika verksamheter allmänt. En motsvarande mässa anordnades i september.

– Under vintermånaderna har Folkakademin och Vuxeninstitutet erbjudit kurser i svenska språket för permitterade växthusarbetare. Intresset har varit stort och det har även satts in extra kurser, tillägger Enlund.

Mona Enlund

Aktuell med: Fritidsdirektör Mona Enlund är inledningsvis anställd på prövotid i sex månader. Hon har samtidigt beviljats en ett år lång tjänstledighet från rektorstjänsten i Petalax.

Bor: Helenelund, Närpes

Familj: Make och vuxen dotter

Utbildning: Filosofie magister med huvudämne organisk kemi. Ämneslärar- och rektorsbehörighet.

Yrkeskarriär: Lektor i kemi, fysik, biologi 17 år. Rektor 8,5 år.

Läser: Facklitteratur och biografier under arbetsåret. Deckare under semestertider.

Lyssnar på: Allätare, beror på humör.

Äter helst: Tillsammans med familjen eller i vänners lag.

Gör på semestern: Skäriliv!!

Det bästa med Finland: Jämlik välfärd som kontinuerligt utvecklas.

Det sämsta med Finland: Novembermörkret.