Filosofie magister Mona Enlund har valts till fritidsdirektör i Närpes. Enlund fick 14 av 34 röster då det ordnades sluten omröstning i Närpes stadsfullmäktige den 14 november.

Mona Enlund, för närvarande rektor vid högstadiet i Petalax, hade det största understödet då Närpes stad valde fritidsdirektör i mitten av november.

Omröstningen i stadsfullmäktige blev jämn. Mona Enlund erhöll 14 röster medan Jim Eriksson och Victor Strömbäck kammade hem 10 respektive 9 röster. Ann-Mari Snickars fick en röst.

– Jag kommer att ta emot uppdraget. Jag ser med spänning fram mot det nya jobbet och dess utvecklingsmöjligheter. Jag ser också vissa tangeringspunkter med det som jag har gjort hittills. Det gäller att kunna binda ihop och skapa synergieffekter, säger Mona Enlund som är bosatt i Töjby-trakten i Närpes.

– Det är ännu oklart exakt när jag kan inleda. Tjänsten ska tillträdas antingen den 2 januari eller enligt överenskommelse. Jag måste först underhandla med min arbetsgivare. Jag hoppas att det löser sig på bästa sätt, säger Enlund.

Elva sökande till tjänsten

Tjänsten som fritidsdirektören i Närpes är nyinrättad med en prövotid på sex månader. 11 personer visade intresse för tjänsten. Sex sökande konstaterades vara behöriga.

Fritidsdirektören ska från årsskiftet leda den nya fritidsavdelningen med ansvar för stadens fritid, fri bildning, biblioteks- och musikinstitutsverksamhet.

Samtidigt inleder den nya nämnden för fritid och fri bildning sitt arbete vid årsskiftet. Nämnden kommer att ha 11 medlemmar.