Åtgärder för att minska otryggheten måste också gälla glesbygden, säger forskare.

Kvinnor känner sig otrygga i sin hemkommuns centrum i större utsträckning än män. Det här framgår av forskning gjord vid Åbo universitet.

Hela 45 procent av kvinnorna undviker att röra sig i kommunens centrum och drygt 37 procent uppger att de inte känner sig trygga där. Motsvarande siffror för män är 15 respektive 16 procent.

Doktoranden Pietari Kujala forskar i hur otryggheten är kopplad till rädslan för kriminalitet och i hur ett undvikande beteende är kopplat till olika typer av boendemiljöer. Enligt Kujala är den finländska forskningen fokuserad på stadsmiljöer.

– Internationell forskning understryker ändå behovet av att undersöka den otrygghet som finns på glesbygden, säger Kujala i universitetets pressmeddelande.

Åtgärder för att minska otryggheten måste beakta skillnaden mellan kvinnors och mäns upplevelser. Det här framgår av Kujalas forskning, liksom att åtgärderna måste riktas mot glest bosatta områden – trots att de kan framstå som trygga.

Forskningen är baserad på utredningen Polisbarometern, som publiceras vartannat år. I det här fallet handlar det om barometrarna under åren 2001–2016. I varje Polisbarometern intervjuas ungefär 1 000 finländare i åldern 15–79.

Forskningsresultaten publicerades i tidskriften Nordic Journal of Criminology.

Det här är en översättning av Kuntalehtis artikel.