Esbo har nått en milstolpe. Enligt stadens egen befolkningsdata har Esbo 300 000 invånare i slutet av den här sommaren.

De senaste åren har befolkningstillväxten i staden varit tydlig under juni månad. ”Därför är det sannolikt att gränsen passeras i sommar”, enligt Esbo stads pressmeddelande.

Statistikcentralen uppger att Esbo hade 298 998 invånare i slutet av april. Sedan dess, säger staden, har befolkningen ökat med knappt tusen invånare. Och nu spräcks en gräns till.

Esbo växte fram på 1950-talet. Statsrådet beslut år 1949 att placera Tekniska högskolan i Otnäs var tongivande. Byggandet av stadsdelen Hagalund inleddes år 1953.

År 1998 uppgick Esbos invånarantal till 200 000. För 15 år sedan väntade man sig att gränsen på 300 000 invånare skulle överskridas år 2030, men stadens tillväxt har varit snabbare än beräknat.

– Enligt befolkningsprognosen kommer antalet invånare i Esbo att överskrida 400 000 i mitten av 2040-talet, säger forskningsdirektör Minna Joensuu.

 Under de senaste åren har personer med ett främmande språk som modersmål bidragit till den ökande folkmängden i Esbo i allt högre grad genom både inflyttning och naturlig folkökning.

Läs mera: ”Vi klarar oss inte utan arbetskraftsinvandring”

– Staden förändras hela tiden. Medianåldern för dem som flyttat till Esbo i år är 28 år och 75 procent av dem är högst 35 år gamla. Av dem som flyttat till Esbo i år är 65 procent finskspråkiga, 5 procent svenskspråkiga och 30 procent har ett främmande språk som modersmål, säger Minna Joensuu.

Kanske Åbo och Tammerfors är nästa städer att gå över en ”stor” gräns?

Invånare i de tio största städerna
(april 2022, uppgifter från Statistikcentralen)

  • Helsingfors 659 199
  • Esbo 298 998
  • Tammerfors 244 706
  • Vanda 240 241
  • Uleåborg 209 842
  • Åbo 195 191
  • Jyväskylä 144 514
  • Kuopio 121 479
  • Lahtis 120 018
  • Björneborg 83 312