Just nu i maj 2023 är regeringsbildning och kommande regeringsprogram på nästan allas läppar. Men eftersom det inte i skrivande stund finns något konkret att skriva om just det, så väljer jag ett annat tema som under vintern varit på så gott som allas läppar: teknologi och artificiell intelligens.

Metaverse, virtual reality, augmented reality, artificiell intelligens och ChatGPT … Hur ska vi som jobbar med lärandet förhålla oss till den teknologiska utvecklingen? Kan en lärare lita på att eleven gör hemuppgifterna eller har de kanske gjorts av en språkmodell som ChatGPT? Vi står i ett brytningsskede i det digitala samhället. Någon har sagt att vi har en liknande situation som vid industriella revolutionen eller då mobilerna blev uppkopplade till internet. Vi har i och med den teknologiska utvecklingen en ny, digital verksamhetsmiljö som öppnar nya möjligheter men som också kan skapa utmaningar, inte minst i skolan och kunskapsarbetet.

Men är det så att alla nu vips ska in i en virtuell värld och göra allting digitalt? Jag vet att det finns de som skulle vilja säga stopp och belägg – nu tar vi en paus! Men utveckling går inte att stoppa eller pausa. I stället kan vi vara med och skapa riktningen för hur vi vill använda teknologi i utbildningen. För en av de viktiga frågorna är inte ska vi använda teknologi och t.ex. artificiell intelligens i utbildning. Frågan ska i stället vara hur vi använder teknologi och till vad. Och då det kommer till just artificiell intelligens i skolan och i lärandet, är det helt klart att det blir ännu viktigare med läskunskap och källkritik men också kunskap att utnyttja teknologin på användbart sätt. Lärarens digitala färdigheter blir därmed allt viktigare.

Det digitala är en miljö som är skapad av människan, som är ganska ung och behöver därför också spelregler som vi tillsammans behöver utveckla. Gemensamma spelregler skapar en tryggare verksamhetsmiljö, där vi genom öppenhet kan t.ex. veta varifrån information i en språkmodell som ChatGPT kommer och vad den används till och hanteras? Stora, tillsvidare olösta frågor blir då vilken är teknologijättarnas roll och inflytande i vårt samhälle? Hur öppna är vi med det? Och vem väljer vilken teknologi vi använder i lärandet?

Det är många frågor och det finns inga enkla svar. Det som är klart är att artificiell intelligens finns tillgänglig för alla – även elever och lärare och kommer att bli en del av vårt lärande. Hur vi gör det och vad det har för konsekvenser för skolan, för pedagogiken, för eleverna – ja det måste vi tillsammans avgöra. Mycket träffande sagt av professor Minna Huotilainen: Ju mer vi använder teknologi, desto mer behöver människan vara klok och etisk. Hur exakt vi går vidare eller vad som kommer till nästa får vi se men vi måste ha etik och klokhet som ledstjärna. Framtiden formas av historien och nutiden. Framtiden kan påverkas och den påverkas just nu av dig och mig.

Länk till programmet på digiveckan, läs mera här.

Läs mera i magasinet!