Liv i luckan. Barn på jobbet-dagen piggar upp en arbetsplats. Illustration: Pixabay

Barn med på jobbet-dagen är för arbetsplatserna en möjlighet att låta barn i olika åldrar höras och synas. Så här gick det till på Kommunförbundet.

En grå och ruskig novemberdag hörs det glada rop och skratt i korridoren på Kommunernas hus. Det är ”ta med barnet till jobbet”-dag och ett mötesrum fylls av ca 30 barn i åldern tre till tio år. Någon kan tycka att det är slöseri av effektiv arbetstid att ta med små barn till sitt jobb och visst var det bland de mest bökiga arbetsdagarna den här hösten för mig. Men idén med dagen är att barn redan i tidig ålder får bekanta sig med arbetslivet och sina föräldrars eller mor- eller farföräldrars arbetsplats och arbete. I en tid där arbetslivet kan för ett barn lätt te sig som ganska luddigt, är det fint med olika initiativ som kan hjälpa till att konkretisera för barnen vad arbetslivet är. Att ta med barnet till jobbet kan ge barnen möjlighet att utforska vuxenvärlden och arbetslivet och de kanske får en bild av vad förälderns arbete riktigt går ut på. Exempelvis i en lantbrukarfamilj är det självklart att barnen från ung ålder följer med arbetet på gården med jordbruk eller djurhållning. Men att få en bild av vad en sakkunnig, en kanslist, en förvaltningsdirektör eller VD gör i sitt arbete kan man nog bäst få veta genom att se, höra och följa med -på arbetsplatsen. En heltäckande bild blir det kanske inte, men vår femåring fick en helt annan bild av mitt sakkunnigjobb genom att skugga mig en dag, varvat kommuninspirerad verksamhet ordnat av Kommunförbundets fantastiska HR team!

Skolelever får bekanta sig med arbetslivet genom PRAO, praktisk arbetslivsorientering. Ett annat exempel på att lära sig om arbetslivet är Ung företagsamhet NYT, som jobbar med många olika program för att skapa en koppling med barn och unga och företagsamhet. Skolorna har möjlighet att främja företagsfostran och programmen är anpassade enligt ålder. Genom programmen får elever och studerande pröva på vad företagsamhet innebär och genom att vara själva företagare får de en inblick i mångsidigheten av den typen av jobb.

Men genom ta med barnet till jobbet-dagen får redan yngre barn kanske en första kontakt till arbetslivet genom föräldrars arbete. Detta kan i bästa fall inspirera dem att utforska sina egna intressen och framtida karriärmöjligheter. Att ta med sitt barn till jobbet är mer än bara praktiskt. Det är en investering i deras framtida förståelse för samhället och arbetslivet. En dag på arbetsplatsen ger säkert också en annan insyn i arbetet än de teamsmöten många koronagenerationens barn eventuellt har fått uppleva hemma.

När korridorerna ekar av skratt och glädje blir arbetsdagen plötsligt en dag av lärande och roliga upplevelser. Barnen fick på Kommunförbundet pyssla ett eget ID-kort som de bar runt halsen hela dagen, skapa egna kommunvapen, delta i Taloustorstai-webbsändning, ställa nyfikna och kluriga frågor till VD Minna Karhunen. Mellan varven fanns det behov att springa av sig i korridorerna. För varje skratt och varje nyfiken fråga investerar vi i en framtid där barnen bär med sig positiva minnen och kanske en liten förståelse för vuxenvärlden. Om inte annat så får barnet ett roligt minne och den vuxna en annorlunda dag på jobbet.