Sannfinländaren Miko Bergbom är ny riksdagsledamot med 10 519 röster och 1,5 miljoner gillningar på Tiktok. Han är en av de kandidater som lyckades hålla nere kampanjkostnaderna genom att använda plattformen Tiktok som kanal för kampanjen.

Andra exempel är Sebastian Tynkkynen (Sannf) som blev omvald med 17 381 röster (2,8 miljoner gillningar på Tiktok). Låt oss ännu nämna ”Terapeuttiville” Ville Merinen (SDP) med 6 271 röster (4,1 miljoner gillningar på Tiktok). Det finns flera…

Allt som höjer valdeltagandet är ur en demokratisk synpunkt bra. Väl medveten om hur lätt jag avfärdas som en omodern, konservativ bakåtsträvare vill jag ändå, om inte ifrågasätta, så åtminstone kritiskt granska, användningen av plattformen Tiktok.

Tiktok är världens snabbast växande plattform med över en miljard användare. Allt nytt är inte bara bra, man inte bara får tänka själv, utan man rentav måste göra det ibland. När totalitära stater och ledare tar makten över närings- och yttrandefriheten, vilket jag är rädd att fallet kan vara med Tiktok, kolliderar det med vår uppfattning om demokrati och våra fri- och rättigheter. 

Algoritmerna styr

Tiktok ägs av det kinesiska hybridbolaget ByteDance, ett kinesiskt teknologiföretag med huvudkontor i Beijing och nominell registrering i skatteparadiset Caymanöarna i Västindien. ByteDance köpte bland annat den kinesiska läppsynk-appen Musical.ly år 2017.

Plattformen är konstaterad vara en av de mest beroendeframkallande av våra sociala medier. Algoritmerna som ska fånga dig är optimerade för att passa just dig. Du översköljs av information, underhållning av likasinnade, vilket i sig inte är fel, men det vidgar inte direkt dina vyer. Tiktok kan bestämma vad du får ta del av, vad du ser grundar sig inte på ditt personliga val.

Samtidigt samlar ägaren, den kinesiska staten (Läs: det kinesiska kommunistpartiet), in en mängd persondata för framtida bruk, data som kan analyseras och användas strategiskt.
Tiktok kan begränsa Kina- eller Rysslandskritiska röster, uttalanden om mänskliga rättigheter eller din exponering för kritiska kommentarer som riktar sig mot kinesiska intressen. Plattformen kan även användas för att sprida desinformation och förstärka en destruktiv polarisering. Det är ett problem i sig att en totalitär stat sätter upp reglerna. Det kan betyda att diskussionen i vårt land definieras av helt andra värderingar än de värderingar som vi ur en demokratisk synvinkel ser som väsentliga.

Urholkar demokratin

Att plattformens olika digitala filter skapar sjukliga kroppsideal och bidrar till och förvärrar ångest och psykisk ohälsa är värt en egen bloggtext, men det som oroar mig och som jag vill betonar nu är den (o)demokratiska kopplingen. Blotta misstanken om att plattformen påverkar val och urholkar förtroendet för demokratiska val gör mig rädd.

Ser jag gröna gubbar eller är jag ett offer för konspirationsteoretikerna? Knappast, mera realist vill jag påstå. Med hjälp av algoritmer styr plattformens ägare vad som visas, för vem och när. En liten justering till höger eller vänster styr flödet dit ägarna vill.

Allt fler förbjuder

EU-kommissionen och länder som Belgien, Danmark, Kanada, Storbritannien och USA uppmanar statsanställda att inte ladda ner Tiktok-applikationen på grund av risken för övervakning från Kina. Listan på länder som förbjuder Tiktok i offentligt anställdas telefoner växer på grund av säkerhetsriskerna. Det finns ett behov att reglera applikationer som kräver tillgång till kamera, mikrofon, position och som kan inhämta annan information från mobilenheten.

Tiktok visar tydligt hur komplexa de moderna säkerhetshoten är och hur säkerhetsutmaningarna kolliderar med vägledande principer i det demokratiska samhället. Digitaliseringen går framåt, men vi bör styra den själva, inte överlåta den till ett land som har ”folkets demokratiska diktatur” inskrivet som grundprincip i sin konstitution.

Vi har revisorer som granskar våra kommuner och företagens ekonomi på kontonivå. Men vi har ingen som granskar Tiktok-algoritmerna. Det borde vi ha!