Det som sägs och görs i rikspolitiken förväntas eka lokalt. Den här hösten kanske mer än tidigare. Foto: Riksdagen

Turbulensen i rikspolitiken och de sannfinländska ministrarnas rasistiska skriverier har än så länge inte påverkat kommunalpolitiken i någon högre grad. Det visar en rundringning som Kommuntorget har gjort.

Sommarens infekterade och segslitna debatt om finansminister Riikka Purras (Sannf), näringsminister Wille Rydmans (Sannf) och hans företrädare Vilhelm Junnilas (Sannf) rasistiska skriverier har tills vidare inte landat i fullmäktigesalarna på olika håll i Svenskfinland.

– Det har varit relativt lugnt på den fronten här i kommunalpolitiken i Hangö. Å andra sidan har ju sommarpausen gjort sitt, säger Aila Pääkkö (SDP), ordförande för Hangö stadsfullmäktige.

Hangös stadsstyrelse hade ett extraordinärt möte i måndags.

– I våra informella diskussioner efter mötet var det många som tog upp SFP:s svåra sits i regeringen. Det är helt klart att debatten om rasismen och invandringspolitiken kommer att landa förr eller senare också i Hangö stadsfullmäktige, säger Pääkkö.

Regeringens socialpolitik oroar

Enligt Pääkkö är det ändå regeringens socialpolitiska markeringar som väcker den största oron eftersom besluten om till exempel bostadsstödet har stora återverkningar på kommunalpolitiken.

– Debatten om rasismen har kopplingar till ett enda invandrarfientligt parti. Vi har endast två sannfinländska ledamöter i fullmäktige och bägge två håller en ganska låg profil. Hangö har därtill relativt få invandrare. Vi har tagit emot flyktingar från Ukraina och det finns ingen som motsätter sig det beslutet, säger Pääkkö.

Då Kommuntorget ringer upp Reetta Vanhanen (Gröna), ordförande för stadsfullmäktige i Helsingfors är hon på väg till höstens första fullmäktigemöte.

– Visst är många oroade över att den hätska rikspolitiska debatten ska göra sig påmind också i kommunalpolitiken här i Helsingfors. Ministrar kan legitimera rasistiskt språkbruk och öppna för en främlingsfientlig retorik på det lokala planet, säger Vanhanen.

Hur kan du som fullmäktigeordförande främja en konstruktiv debattkultur?

– Genom att tala med alla gruppordförande om vikten av att tala respektfullt om varandra, trots alla politiska meningsskiljaktigheter. Det har en stor betydelse hur vi beslutsfattare uttalar oss. Vi måste värna om den kulturella mångfald som finns här i Helsingfors, säger Vanhanen

I likhet med Pääkkö anser Vanhanen att regeringens socialpolitiska giv skapar den största oron.

– Nedskärningarna av socialförmånerna kommer att slå hårt mot ensamförsörjande föräldrar. Jag befarar att regeringsprogrammet kommer att ge upphov till utbredd barnfattigdom, säger Vanhanen.

Stiltje i Jakobstad

De politiska dusterna i regeringen har än så länge inte påverkat kommunalpolitiken i Jakobstad.

– Nej, vi har inte sett några återkopplingar över huvud taget. Visst diskuteras de rasistiska skriverierna i sociala medier, men ingen har än så länge gjort kommunalpolitik av det här, säger Annica Haldin (SFP), ordförande för stadsfullmäktige i Jakobstad.

Den lokala debatten om åtstramningen av invandringspolitiken och dess inverkan på Jakobstads mottagning av flyktingar har likaså lyst med sin frånvaro, bedyrar Haldin.

Enligt kollegan Muhis Azizi (Saml), vice ordförande för stadsfullmäktige i Åbo har den negativa och splittrande debattkulturen redan landstigit i staden.

– De som skriker och tillspetsar får all uppmärksamhet i kvällstidningarna medan de som förordar en respektfull dialog är rädda för att få ruttna ägg i ansiktet, säger Azizi.

Hur syns den här atmosfären i fullmäktigesalen?

– Där går det tills vidare lugnt till, men då vi följer med debatten i massmedierna rör vi oss på skakig mark. I stället för dialog är det verbal boxning som gäller.

Som samlingspartist är Azizi djupt bekymrad över sitt partis hantering av den rasism som enligt honom grasserar i regeringen.

– Vi måste ta avstånd från rasismen. Sannfinländarna har alltid kört sitt rasistiska race. De kan inte tvätta bort den stämpeln bara för att de sitter i regeringen. Du kan inte byta ut en röd tröja till en vit tröja i ett nafs, säger han.

Regeringsprogrammet faller inte heller Azizi på läppen.

– Jag är orolig för hur mitt parti låter Sannfinländarna diktera invandringspolitiken. Utan invandring har vi inte råd att upprätthålla välfärdssamhället. Vi behöver fler skattebetalare, säger Azizi.