Karolinska universitetssjukhuset är idag ett av världens främsta sjukhus. Foto: Karolinska

”Vi är ingen nattklubb och ska inte ha någon kö.”

Citatet tillhör Björn Zoëga, Karolinska universitetssjukhusets tidigare direktör.

Under sin tid som sjukhusdirektör vände han Karolinskas miljardunderskott till plus, fick en hårt kritiserad verksamhet i kris till att bli ett av världens främsta sjukhus med en sjätte plats på Worlds Best Hospitals ranking. Karolinska är Europas största universitetssjukhus.

Zoëga lämnade Karolinska i början av mars.

Björn Zoëga beskrivs som en okonstlad ledare, som arbetar såväl verksamhetsnära som långsiktigt strategiskt med en ledarstil som präglas av tydlighet.

I sitt ledarskap vägrar Zoëga fastna i ord som kris och kaos. I stället ser han framåt, bortom personalbrist och vårdköer.

”Faktum är att vi har personalbrist fastän vi har fler anställda än förut, vi har långa köer och snart har vi också fler chefer än vårdplatser. Läget är som det är, det blir inte flera vårdplatser eller vårdare, vi måste bara acceptera det.”

Jag hörde Björn Zoëga, när han talade om hållbar välfärd på Kvalitetsmässan i Göteborg i november. Där delade han frikostigt med sig av sina erfarenheter och lärdomar från de kriser han hanterat och sina tankar om riktningen och förutsättningarna för att utveckla en utmanande verksamhet.

Förändring handlar om tillit

Zoëga leder framför allt med fakta och tydliga strukturer och med hjälp av ett förändringsarbete som startar på verkstadsgolvet:

– Vården måste komma ur ”konsultkaoset” och göra mera inhouse med folk som känner verkligheten. Flytta mandatet och förändringsarbetet till verkstadsgolvet, det handlar inte bara om pengar utan om att skapa förtroende och tillit till beslut, sade Zoëga i Göteborg.

–  Produktionsplanering är nyckeln som får verksamheter att arbeta synkroniserat och mera effektivt. Vi måste få folk att jobba tillsammans, ha en tydlig kommunikation och en kontinuerlig uppföljning. Finansieringen ska vara byggd på produktionen, när vi får betalt för vad vi gör producerar vi mera, fortsatte han.

Björn Zoëgas anförande var ett provokativt men friskt inlägg i en sjukvårdsdebatt som tenderar stampa på stället i både Sverige och Finland. Vi upprepar problemen i stället för att söka effektiva sätt att lösa dem.

Samtidigt är vi alla medvetna om att samhället står inför stora utmaningar. Vi behöver ställa om snabbt och effektivt. Det handlar om stora förändringar som påverkar våra organisationer, medarbetare och medborgare. I framtidens samhälle utgör en modern och effektiv offentlig sektor basen för en hållbar välfärd med smarta lösningar.

Eller som Zoëga uttrycker det: ”Vi ska vara stolta över det vi gör, för framåt ska vi och vi måste hitta lösningar tillsammans.”

Fotonot: Den 20 mars kl. 8.30 delar Björn Zoëga sina tankar om hållbar välfärd med deltagarna i Kaffe med Uffe. Kom med du också. Anmäl dig här.