Kommundirektör Tarmo Aarnio har sagt upp sig. Aarnio har lämnat in ett meddelande om uppsägning till Kyrkslätts kommun.

Enligt kommunen föreslår han att hans tjänsteförhållande upphör 31.1.2023. Uppsägningen är villkorlig och förutsätter ett beslut om godkännande av erläggandet av den i direktörsavtalet avtalade avgångsersättningen.

Uppsägningen grundar sig på angiven brist på förtroende mellan kommunfullmäktige och -styrelsen samt kommundirektören. Eftersom framgångsrik skötsel av kommundirektörens uppgifter förutsätter ovillkorligt ömsesidigt förtroende finns det vid avsaknad av förtroende inga förutsättningar att sköta kommundirektörstjänsten. Enligt direktörsavtalet respekterar parterna förslaget och beslutet som gjorts utgående från det samt avhåller sig från att kritisera varandra.

– Kommundirektörens jobb kan bara skötas om det finns ett ömsesidigt förtroende mellan tjänstemännen och de förtroendevalda, och då det brister blir situationen ohållbar, säger Tarmo Aarnio till Yle huvudstadsregionen.

Aarnio säger att han själv är föremål för förtroendebristen men vill inte spekulera i vad exakt det handlar om.

– Det är utan tvekan så att kommundirektören måste åtnjuta de förtroendevaldas förtroende. Nu har det meddelats att förtroendet inte längre finns och då har kommundirektören inget annat val än att dra slutsatser av det, säger han till Yle.