På svenska om kommunerna på Kommunmarknaden 2022. Från vänster Kuntalehtis chefredaktör Markku Vento, Kommuntorgets chefredaktör Tommy Pohjola, reporter Christoffer Gröhn från Svenska Yle och Loviisan Sanomats chefredaktör Stefan Holmström. Foto: Kommuntorgets arkiv

Då Kommuntorget – som sig bör – var först ute med nyheten om att Kommunförbundets ”svenska enhet läggs ner” fick jag och säkert många andra en chock. Kunde det vara sant? Går ännu en svensk domän hädan?

Jag tog omedelbart kontakt med svenska enhetens chef Ulf Stenman, som kunde ge lugnande besked. Jo, den svenska enheten som administrativ enhet slopas förvisso i den nya förvaltningsmodellen, men alla tjänstemän stannar kvar och fortsätter att betjäna på svenska.

Vi måste se till att kommunerna och välfärdsområdena och deras personal faktiskt utnyttjar förbundets respektive det nya bolagets svenska tjänster!

Det här beskedet bekräftades sedan på förbundets svenska delegations möte i mitten av november. I stället för ett ”svenskt rum” bildas ett nätverk bestående av svenska tjänstemän på varje avdelning. Men de ska fortsättningsvis hålla kontakt sinsemellan, såsom det anstår ett nätverk.

Och kanske framför allt kommer deras insatser också i fortsättningen att koordineras av en egen direktör, som också har fortsatt säte och stämma i förbundets ledningsgrupp. Ulf Stenman blir alltså kvar i en ledande position, och efter honom – och det är lyckligtvis rimligen långt till dess – någon annan.

Dessutom kommer det att finnas två svenskspråkiga jurister bland det nya välfärdsområdesbolagets personal. Det är visst delvis en lycklig slump, men det är utfallet som räknas. Vi kan vara tillfreds med helheten.

Läs också: Kommunförbundets svenska verksamhet går in i en ny utvecklingsfas

Vi få svenska medlemmar i Kommunförbundets förbundsdelegation hade beredskap att på höstmötet i början av december försvara den här lösningen om någon skulle ha ifrågasatt den. Så skedde inte, så vi låg lågt.

Men vet ni vad: vi måste se till att kommunerna och välfärdsområdena och deras personal faktiskt utnyttjar förbundets respektive det nya bolagets svenska tjänster! Annars är det svårt att i framtiden upprätthålla och försvara dem. Vi får inte vara ”lata” och nöja oss med finsk service.