Björn Månsson

Björn Månsson

Leder SFP:s grupp i Helsingfors stadsfullmäktige och Nylands förbunds landskapsfullmäktige och är medlem i sjukvårdsdistriktet HNS styrelse