Björn Månsson

Björn Månsson

Leder SFP:s grupp i Helsingfors stadsfullmäktige, sitter i Nylands förbunds landskapsfullmäktige och är medlem i HRT:s styrelse.