Ibland kan det vara svårt att veta vilket namn man ska använda när man talar eller skriver om orter som har olika namn på olika språk. Gäller det orter i Finland är regeln enkel – på svenska används svenska namn, på finska används finska namn och skriver man på något av de samiska språken använder man samiska namn, i den mån det finns vedertagna namn på dessa språk. Svårigheten består i att avgöra om ett namn är hävdvunnet eller inte. Ett rättesnöre är webbförteckningen Svenska ortnamn i Finland som anger om ett namn är vedertaget eller föråldrat.

Men det händer ju också att det skrivs om finländska orter på andra språk än svenska, finska och samiska. Hur väljer man då? Det beror dels på det språk man använder, dels på den ort det är fråga om.

På norska och danska används de svenska namnen. Om språket är nära besläktat med finskan (till exempel estniska) används de finska namnen. Undantaget här är om det redan finns ett annat vedertaget namn på orten, som estniska Helsingi för Helsingfors.

Men hur skriver man på engelska eller på något annat språk? Jo, om orten hör till en enspråkigt svensk kommun eller om den hör till en tvåspråkig kommun med svenska som majoritetsspråk använder man ortens svenska namn. Är kommunen finsk eller om den har finska som majoritetsspråk används det finska namnet. Det betyder alltså att man i en engelsk text ska skriva om såväl Larsmo, Närpes och Mariehamn som Jakobstad, Pargas och Ekenäs.

Karleby, Hangö och Borgå har finsk majoritet och därför skriver man Kokkola, Hanko och Porvoo i en text som inte är svensk, dansk eller norsk. Denna rekommendation gäller alla offentliga administrativa namn, vilket betyder att man på engelska också skriver om Kyrkogatan in Jakobstad och om Kirkkokatu in Porvoo.

Rekommendationen gäller också namn på landskap. Av dem är det endast Åland och Österbotten som har svensk majoritet. För andra landskap används det finska namnet i till exempel en engelsk text. Många av landskapen har dock etablerade engelska namn (ofta med bakgrund i latinet), som South Karelia, Ostrobothnia, och Lapland. Om Åland används både Åland och Åland Islands, men i en engelsk text ska det däremot inte stå Ahvenanmaa.

Som alltid gäller det förstås att ta hänsyn till sammanhanget.

Beskrivs historiska händelser bör man ta reda på vilket namn som då användes. Handlar texten specifikt om finlandssvenskan kan det kännas främmande att skriva Uusimaa i stället för Nyland.

Och i en turistbroschyr eller liknande informationkan det vara bra att ange namnet på minoritetsspråket också, till exempel Helsinki (in Swedish, Helsingfors), Jakobstad (in Finnish, Pietarsaari).

Publicerad i Fikt 2/2014.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *