Finlands Kommunförbund rf och Kommunförbundets Service Ab inleder omställningsförhandlingar som gäller hela förbundets och bolagets personal.

Nästa år sjunker Kommunförbundets medlemsavgifter med en tredjedel och det är en orsak till förhandlingarna mellan arbetsgivare och anställda.  

Enligt arbetsgivaren gäller förändringen högst 60 befattningar vid Kommunförbundet rf och högst åtta befattningar vid Kommunförbundet Service Ab, som antingen upphör eller ombildas till deltidsanställningar.

Läs hela pressmeddelandet här.

Kommunförbundet och Kommunförbundet Service Ab ser över verksamheterna så att de motsvarar de förändrade servicebehoven då kommunernas uppgifter och roller förändras, heter det i pressmeddelandet.

Förändringar behövs också på grund av vårdreformen, som innebär att ansvaret för social- och hälsovården och räddningsväsendet överförs från kommunerna och samkommunerna till välfärdsområdena 1.1.2023. Reformen påverkar de medlemsavgifter som Kommunförbundets medlemmar betalar till förbundet. År 2023 sänks medlemsavgifterna med 30 procent, enligt pressmeddelandet.

Därför, säger Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen, att ekonomin måste fås i balans och att förhandlingarna inte är en överraskning.

Förhandlingarna börjar den 12 september och pågår i minst sex veckor. 

Sammanlagt jobbar drygt 200 människor vid Kommunförbundet. 

Personalförändringarna är betydliga, menar Karhunen.

– Jo, det handlar om stora förändringar. När kommunerna är tvungna att justera sin verksamhet behöver även vi göra det, säger Minna Karhunen.

Läs Kuntalehtis intervju här.

Artikeln är uppdaterad 1.9 med Minna Karhunens kommentarer.