Skribenten är verkställande direktör i bolaget som ger ut Kuntalehti och Kommuntorget. Han avgår med pension i höst. Nya vd:n heter Jarkko Ambrusin. (Foto: Tommy Pohjola)

Jag har varit redaktör under sex decennier, av vilka chefredaktör vid olika tidningar under fyra. Förutom redaktörens grundegenskaper som är snabbhet, envishet och påflugenhet så finns det en annan sak som jag har haft otrolig nytta av; kunskaper i det svenska språket.

Finska är mitt modersmål men eftersom jag har tillbringat i praktiken de 60 senaste åren av min fritid i Emsalö i Borgå skärgård och varit fast bosatt där under åren 1989-2000 samt jobbat på distans under de senaste åren har svenskan blivit mitt andra språk.

Vid Ilta-Sanomats redaktion på 1980-talet sändes jag till Sverige för att leta reda på Matti som hade gift sig med två kvinnor i Afrika och hämtat sin familj till Sverige. Om Matti visste man bara hans namn och att han jobbade på en bondgård söder om Stockholm. Jag hittade honom och det blev en löpsedel.

Som chefredaktör för Venemaailma-tidningen på 1990-talet besökte jag ofta Österbottens båtvarv och också de större båtvarven vid Sveriges västkust. Med hjälp av “kustfranskan” på Emsalö var det enkelt att komma ner till djupet både med storyskrivandet och annonsförsäljningsmarknaden.

Då jag började som chefredaktör på finskspråkiga Uusimaa-tidningen i slutet av 90-talet hade jag svenskspråkiga som potentiella läsare; vi började följa med också finlandssvensk kultur och företagsvärld och detta syntes i de växande upplagorna.

För 15 år sedan köpte jag tillsammans med min hustru en skandinavisk bokhandel Hemingway Bookshop i Fuengirola på den spanska solkusten. Förutom finländska hade vi också svenska, norska och danska kunder. Utan goda kunskaper i svenska hade vi inte klarat oss och trivts åtta år under solen. 

Vi återvände till Finland år 2016 och våra barnbarn började födas i rask takt. Slutligen hamnade jag på bolaget KL-Kustannus som ägs av Kommunförbundet. Först på Kuntatekniikka-tidningen och sedan som Kuntalehtis chefredaktör och vd. Mina kunskaper i svenska språket var även här till stor nytta.

Kommuntorget överfördes i början av 2021 till KL-Kustannus. Kommuntorget är en mycket högklassig tidskrift och webbportal som bevakar det finlandssvenska kommunfältet. Min professionella kollega på Kommuntorget är chefredaktör Tommy Pohjola och jag samarbetar också mycket med Kommunförbundets svenska enhet, på svenska givetvis.

Mina barn började som en självklarhet i svenskspråkig skola och båda är helt tvåspråkiga. Politices doktor Isak Vento är forskare i politik vid Åbo Akademi och hälsovårdaren Saara Kullat (född Vento) välkomnades varmt till tjänstgöring i tvåspråkiga Esbo.

Hela Norden har alltid varit öppen för mina barn. I lekskoleåldern skojade de med hjälp av sin muminsvenska i Sandhamn tillsammans med sina svenska ödeskamrater efter en tung seglingsdag i Stockholms skärgård. Plötsligt ropade någon på rikssvenska; Mamma, jag förstår finska!

Skolundervisning i svenska för alla ifrågasätts alltid med jämna mellanrum. Jag har skämtsamt sagt att det skulle ju vara helt fantastiskt! Då skulle ju bordet vara dukat för all evighet för mig och mina barn och barnbarn i arbetslivet.

Visserligen för mig redan från och med nästa höst som pensionär.