I april blev det klart att Minna Hellström utsetts till ny direktör vid Ålands kommunförbund. Hellström efterträder Magnus Sandberg som nyligen tillträdde som kommundirektör för Finström. 

Politices magister Minna Hellström är från och med 20 maj förbundsdirektör för Ålands kommunförbund. Hellström är uppvuxen på Föglö i den åländska skärgården och hon har studerat offentlig förvaltning respektive offentligt ledarskap vid Åbo Akademi. För tillfället arbetar hon som handläggare vid Sveriges kommuner och regioner, som är den rikssvenska motsvarigheten till det finländska Kommunförbundet.

Kommuntorget ringde upp Hellström och ställde några frågor om arbetet som förbundsdirektör. Hon ser uppdraget som intressant men också till viss del utmanande.

Varför sökte du dig till Ålands kommunförbund?

– Det var flera orsaker som gjorde att arbetet som förbundsdirektör intresserade mig. Dels fastnade jag för arbetsuppgifterna, som passar mig bra med tanke på min utbildning, dels har jag också ett stort intresse för Åland.

I hurdan situation är Ålands kommunförbund för tillfället?

– Situationen är något utmanande då Jomala lämnade förbundet under våren. Jag känner trots allt ett starkt stöd från de 14 kommuner som är med i sällskapet och hoppas kunna bidra med nya idéer och ny energi för att föra förbundet framåt.

Förutom Jomala är inte heller Mariehamn en del av Ålands kommunförbund. Mariehamn som är Ålands enda stad gick ur förbundet år 2013. I och med att Jomala gick ur förbundet flyttas Hellströms kommande arbetsplats från Jomala till Godby i Finström.  

Vilket blir ditt första uppdrag vid förbundet?

– Först och främst ska jag sätta mig in i verksamheten, sen har jag även blivit inbjuden av Landskapsregeringen till en referensgrupp som ska arbeta med en ny klientavgiftslagstiftning för Åland.

Hur vill du utveckla Ålands kommunförbund?

– Jag vill arbeta för att förbundet ska vara en drivande och faktabärande aktör för kommunala frågor, samt stödja ett nära samarbete mellan kommunerna.

Hurdant förhållande ser du att Ålands kommunförbund och Kommunförbundet på fastlandet har?

– Förbunden har i dag mycket samarbete och nytta av varandra. Jag hoppas det här samarbete kan fördjupas i framtiden.