Att vi i Finland har en ökande andel äldre personer och en minskande andel unga har jag hört om sedan skolbänken. Vi kommer inte undan att kommunernas befolkningsunderlag ändras och därmed även kommunernas ekonomi. Det är dags för flera konkreta åtgärder också utöver att påtala utmaningarna.

Befolkningen i dag ökar främst i de största städerna och deras kranskommuner och krymper i resten av landet. Alla kommuner har ändå samma lagstadgade uppgifter som de ska erbjuda sina invånare.

Smart anpassning eller smart krympning beskrivs som den fas då man godkänner förändringar i omvärlden och svarar på en krympande befolkning genom att förnya med realistiska framtida resurser. Syftet med smart anpassning är att utmana utvecklarna och beslutsfattarna i krympande kommuner att fundera på hur de kan krympa på ett förnuftigt sätt genom att anpassa sin verksamhet i stället för att eftersträva befolkningsökning. Man godkänner realiteten med befolkningsunderlaget och fäster uppmärksamhet vid att trygga och utveckla tjänsterna och livskvaliteten i stället.

Jag skrev min pro gradu om krympande kommuner. Majoriteten av kommunerna jag undersökte hade en strategi som gick ut på att kommunen växer. Jag önskar att vi i krympande kommuner skulle se strategier som accepterar att invånarna blir färre och bygger framtiden med den utgångspunkten. I en sådan strategi kan kommunen till exempel satsa på samarbete med andra kommuner och tredje sektorn, och också på nya verksamhetsformer och tydligare prioriteringar.

Finansministeriet funderar också på framtidens kommunalpolitik. Målen i en rapport (2022) är att förbättra kommunernas förutsättningar att ordna service på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt samt att utveckla den kommunala självstyrelsen och förbättra kommunernas möjligheter att främja invånarnas välfärd. Ett av scenarierna som lyfts fram är kommunernas särutveckling och att olika uppgifter kunde godkännas för olika kommuner.

Jag önskar att vi i krympande kommuner skulle se strategier som accepterar att invånarna blir färre och bygger framtiden med den utgångspunkten.

Det är viktigt att kommunerna vågar förnya sig. Kom ihåg att det finns de som ändrar världen och de som lever i en värld som förändras. Det är roligare att vara i den förstnämnda gruppen.

Kommunmarknaden den 14–15 september i år börjar vi med ett seminarium om smart anpassning, välkommen med på plats och lär dig mera!