Platsmarknadsföring handlar om att hitta det unika på en plats, om att identifiera platsens ”dna”, säger projektledare Anna Österlund vid företaget Placebrander i Sverige.

Mora, Sollefteå, Nässjö, Jönköping, Umeå och Höga kusten. Flera kommuner och regioner i Sverige använder sig idag av platsmarknadsföring för att attrahera återflyttare och investerare.

I september föreläser Anna Österlund om platsmarknadsföring på Kommunmarknaden.

Platsmarknadsföring är framför allt utveckling, understryker Anna Österlund.

– Många tror att platsmarknadsföring handlar om flashiga kampanjer och snygga bilder på sociala medier. Det kan det förstås också vara, men först och främst handlar platsmarknadsföring om att hitta och utveckla det unika på en plats.

När det är gjort är det enkelt att lyfta fram det unika exempelvis i olika kampanjer. Kampanjerna kan handla om att attrahera nya och gamla kommuninvånare, rekrytera spetskompetenser och talanger eller om att få nya förtag att etablera sig på orten.

När Placebrander engageras för att arbeta med platsmarknadsföring av en ort börjar man med att undersöka vad olika intressentgrupper – invånare, näringsliv, olika målgrupper inom landet och kanske också utomlands – känner till om platsen.

– Många orter tror att allmänheten känner dem väl. Men så är det inte. Det här är en ”hård sanning” som många tvingas inse, konstaterar Anna Österlund.

I sin föreläsning på Kommunmarknaden kommer hon att lyfta fram inspirerande exempel från mindre orter som satsat på platsmarknadsföring och okonventionella kampanjer.

– Min erfarenhet är att små orter i allmänhet vågar tänka utanför boxen och göra häftiga insatser. På orter där det inte går ekonomiskt så bra måste varje krona som läggs på marknadsföring generera något tillbaka.

Anna Österlund har innan hon engagerades i Placebrander arbetat inom besöksnäringen –bland annat på Kolmården och Göta kanal. Hon har en kandidatexamen inom affärs- och destinationsutveckling från Linköpings universitet och Mittuniversitetet Östersund.

Anna Österlund föreläser digitalt om platsmarknadsföring på Kommunmarknaden torsdag 10 september kl. 13.00-13.45.

 Det kostar ingenting att delta, men för att följa den digitala  föreläsningen måste du anmäla dig till Kommunmarknaden.

Bakom den här länken kan du anmäla dig till hela programmet under Kommunmarknaden den 9-10 september. Välj språk i balken högst upp. 

En sista fråga till Anna Österlund. Vem hoppas du att du får se i publiken?

– Förtroendevalda som är engagerade i utvecklingsfrågor och kommunanställda som arbetar med näringslivsutveckling. Alla som brinner för att utveckla en ort.

Placebrander (grundat 2013)

  • Brinner för att göra platser attraktiva med syfte att generera besökare, invånare och investeringar.
  • Sprider kunskap inom platsmarknadsföring och platsutveckling genom konsulttjänster, trendrapporter, events och föredrag.
  • Anlitas av främst kommuner, destinationsbolag och regionala offentliga aktörer.
  • Har årligen delat ut pris till Sveriges främsta platsmarknadsförare med namnkunniga forskare och branschprofiler i juryn.
  • Exempel på uppdrag som företaget haft.