Kommunmarknaden den 9–10 september flyttar till nätet. Det blir alltså ingen fysisk Kommunmarknad i Kommunernas hus i höst utan ett virtuellt evenemang där deltagarna träffas över nätet i stället.

Det är osäkerheten kring hur coronaläget utvecklas som har fått arrangörerna Finlands Kommunförbund och Kuntalehti att tänka om. Att arrangera ett så pass stort publikt evenemang som Kommunmarknaden i början av hösten är förknippat med alltför stora risker.

– Beslutet att flytta Kommunmarknaden till nätet är inget lättvindigt beslut. Men som arrangörer måste vi se till att Kommunmarknaden förverkligas tryggt och ansvarsfullt, därför genomför vi vårt populära storevenemang på nätet i stället, säger evenemangs- och marknadsföringschef Liisa Paltta.

Behovet av aktuell information försvinner inte under undantagstider. Tvärtom behöver vi  ännu fler nätverk och idéer för att klara övergången till en normal vardag igen.

– Vi har antagit utmaningen, säger Paltta. Nu förverkligar vi seminarierna och informationerna på nätet i stället för i fysiska rum. En del av programmet kommer att strömmas och det blir också möjligt att delta i programmet via digitala mötesverktyg.

Under Kommunmarknaden inrättas en studio som gästas av intressanta personer. Det blir tävlingar och tippningar, precis som under de ”normala” Kommunmarknaderna. Sakkunniga kommer att svara på frågor och guiderna som i år arbetar virtuellt hjälper besökarna att hitta rätt på nätet.

Kommunmarknadens mobilapplikation är i bruk också i år. Men hjälp av den kan besökarna designa  ett eget program under marknaden. Via appen kan man också skicka meddelanden och bjuda in samarbetspartners och mässdeltagare till virtuella nätverksmöten.

Deltagarna i Kommunmarkinaden går även tillgång till tidningarna Kommuntorget Magasins och Kuntalehtis septembernummer.

– Det lönar sig med andra ord att delta i Kommunmarknaden. Anmälningarna öppnar den 1.6.2002, tipsar Paltta.

Anmälningarna öppnar i juni

Det kostar ingenting att delta i Kommunmarknaden, men för att delta i programmet måste du anmäla dig. Kommuner, kommunala organisationer och offentliga sektorn är inbjudna.

Kommunmarknaden arrangeras av Finlands Kommunförbund och Kuntalehti.

Språk och klimat på svenska

I det svenska programmet på Kommunmarknaden kommer man att titta närmare på vad den pinfärska Språkbarometern berättar om språkklimatet i vårt land. Språkbarometern som  görs vart fjärde år i alla tvåspråkiga kommuner i Finland utvärderar hur väl kommuner och statliga myndigheter klarar av att ge servicen till sina invånare på invånarnas modersmål. I synnerhet språkminoriteternas erfarenheter av servicen är intressanta för Språkbarometern.

Det färska resultatet av undersökningen presenteras av forskaren Marina Lindell vid Åbo Akademi.

De svenska seminarierna kommer att behandla teman som markanvändning och klimatpåverkan, kommunekonomi, digitalisering, upphandling och platsmarknadsföring.

Kommunmarknaden kör i gång den 9 september kl. 10.00 med partiledardebatt. Följande dag, dvs den 10 september kl. 10.00 talar Nobelpristagaren i ekonomi Bengt Holmström.

Här hittar du Kommunmarknadens webbsajt. Den svenskspråkiga sidan publiceras inom kort.