”Hello!  Vill du ha betjäning på svenska? Tryck två. Gäller ditt ärende fakturor? Tryck tre. Vill du …? Tryck fyra.”

Vid uppmaningen tryck sju loggas du av någon oförklarlig anledning ut och får börja om.

Du ringer upp igen.

”Välkommen! Du är i kö. Det är sexton personer före dig. Vill du ha betjäning på svenska?  Tryck…”

”Klockan är 7:52:29 och Astrid, 89 år, har enligt inloggning, registrering och bild, stigit upp ur sängen. Kylskåpets check-lampa lyser grönt och bekräftar ok för uttagen frukost (fack 3). WC:ns tröskelsensor har registrerat rörelse liksom spolningindikatorn. TV:n är online. Astrid verkar vara vid liv.”

Digitaliseringen ger oss en uppsjö av olika verktyg.

Digitaliseringen ger oss oanade möjligheter. Framtiden handlar mera om hur vi använder dessa tekniska hjälpmedel och redskap. Lägger vi individen i centrum är ovanstående exempel inte de bästa, men dessvärre ett verkligt och möjligt framtidsscenario.

Vilken är den offentliga sektorns roll när det gäller digitaliseringen och individen? En av kommunens viktigaste och äldsta uppgifter är ta hand om sina invånare, förvalta det gemensamma och ge invånarna likvärdig service.

Den digitala tekniken ger enorma möjligheter och jag tror definitivt att vi måste bli ännu bättre på att utnyttja den – inte minst för att händerna tar slut. Färre sköter allt fler.

Tekniken får ändå inte bli ett självändamål utan ska användas för att underlätta och förbättra servicen för medborgaren. Ny digital teknik är definitivt en resurs. Men vem styr utvecklingen? Har vi och våra kommunala tjänstepersoner och förtroendevalda koll på vilken service vi vill producera? För vem och hur? Kan digitaliseringen hjälpa oss att  tillgodose individens behov eller är det det globala plattformsbolagets antaganden av behov som styr?

En av framtidens stora folkhälsoutmaningar är ensamhet och isolering. Kan vi lösa den utmaningen digitalt? Digitala lösningar fungerar dessvärre inte för alla. Eller som Göteborgs stad skriver i sin framtidsrapport :

”Det som är digitopia för endel är digtatur för någon annan.”

*) Kvalitetsmässan 2-4 maj är Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling och arrangeras vartannat år på Svenska Mässan i Göteborg.