2020 har bjudit på något vi inte ens i vår vildaste fantasi kunnat föreställa oss. Pandemin som dragit över världen med svåröverskådliga effekter på samhälle och ekonomi har utlöst en häpnadsväckande handlingskraft.

En kris som hastigt rubbade vår vardag. Pandemin har slagit hårt mot de redan utsatta. Den här globala krisen har visat att det är viktigare än någonsin att mänskliga rättigheter och demokrati respekteras. Det ekonomiska läget är ansträngt i många av landets kommuner. Samtidigt har omtanke och medmänsklighet fått en synligare plats i vårt samhälle. Vardagliga händelser och saker vi tidigare tagit för givet har fått större betydelse.

Det är viktigt att fortsätta samhällsbygget med utgångspunkten att denna pandemi och kris är övergående.

Kommer vi någonsin kunna gå tillbaka till det samhälle vi haft tidigare? Jag har en stark tro på att vi kommer att ta oss igenom den här krisen och erfarenheterna från pandemin ger oss lärdomar för framtiden. Samhället är förändrat men jag tror också att erfarenheterna kan ge upphov till nya lösningar som förbättrar tillgänglighet och stärker inkludering. 

Jag upplever att jag som kommunal beslutsfattare har en viktig roll i hanteringen av den här krisen. Jag vill som kommunalpolitiker signalera hopp, framtidstro och optimism. Utmaningarna i spåren av pandemin är många men det är viktigt att fortsätta samhällsbygget med utgångspunkten att denna pandemi och kris är övergående.

Flera stora förändringar är på gång i kommunerna. Barn och ungas mående har påverkats negativt av pandemin och många unga riskerar att marginaliseras. I skrivande stund debatterar riksdagen utvidgad läroplikt och jag anser att det är en viktig satsning. Jag tror på ökad jämlikhet till utbildning, kunskapslyft som vårt land behöver och minskad marginalisering. Planen är att alla unga ska garanteras en andra stadiets utbildning och den blir avgiftsfri.

Obotlig optimist som jag är ser jag ljus i tunneln. Håll ut, vi tar sikte på ett ljusare 2021!

I dag blir 16 procent av årskullen utan student- eller yrkesexamen. Utvidgad läroplikt uppskattas kunna höja sysselsättningsgraden med 4 procentenheter. Den 15 år långa processen av social- och välfärdsreformen hoppas jag även snart ska kunna ros i hamn. Målsättningen är bland annat att skapa en mer jämlik tillgång till vård och service för individen.

En annan viktig målsättning är att det ska bli billigare att finansiera social- och hälsovården. Eftersom ansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna överförs från kommunerna till landskap så vill jag lyfta upp elevvården. Jag anser det mycket viktigt att elevvården skulle finnas kvar i kommunen. Arbetet som görs inom elevvården är till stor del förebyggande och jag ser därför en oro med att överföra den till landskapen. För att minska marginalisering behövs förebyggande insatser. Jag lyfter gärna upp det goda arbetet som elevvårdsteamet gör i Nykarleby och det vill jag hålla kvar.  

Pandemin är långt ifrån över men vi har hunnit lära oss en hel del på vägen. Obotlig optimist som jag är ser jag ljus i tunneln. Håll ut, vi tar sikte på ett ljusare 2021!