”… träder i kraft 1.1.2021.” Det är mycket som förändras vid årsskiftet för de åländska kommunerna och kommuninvånarna.

Det kanske inte ännu märks av den som enbart nyttjar den kommunala servicen, men för alla som jobbar inom den kommunala förvaltningen är de inledande orden välbekanta. Två omfattande åländska reformer inom dagens socialvårdsområde ska sjösättas samtidigt som ny lagstiftning ska börja tillämpas. På det har vi coronaviruset och all den osäkerhet det medför för ekonomin och upprätthållandet av kommunens verksamheter.

Det är den som genomför reformen som drar det tunga lasset, inte den som planerar reformen.

Reformer till följd av förändrad lagstiftning är en speciell situation för kommunerna. Ibland, eller till och med ganska ofta, initieras inte reformerna av de som är verksamma inom området, utan upplevelsen är för många att reformerna trillar över en och ska verkställas.

Det är den som genomför reformen som drar det tunga lasset, inte den som planerar reformen. I Lemlands kommun har vi ändå siktet inställt på framtiden. Vi är en tillväxtkommun med försiktigt ökande befolkning, särskilt inom barnomsorgens målgrupp. Ett nytt daghem byggs i skrivande stund och ska stå färdigt om ett år.

Investeringsbehovet de kommande åren är stort för att möta de senaste årens tillväxt, som förväntas fortsätta. Snart ska barnen från daghemmet till skolan och då behöver skolans byggnad tillåtas växa. Samtidigt ser vi att vi har en åldrande befolkning och inom äldreomsorgen behöver vi så småningom växa för att ha möjlighet att ta hand om våra kommuninvånare genom hela livet.

Kan vi ge kraft och energi till varandra för att gemensamt blomstra?

Febrilt arbetas det med att planera, strukturera, besluta och verkställa. Alla väntar på det lugn som ska inträda när reformerna är sjösatta och vi får hitta rätt i det nya. Samtidigt diskuteras kommunsammanslagningar, att det är för många kommuner på Åland och att det behövs större kommuner för att klara sig bättre.

Lemlands kommun och Lumparlands kommun sneglar på möjligheten till att åtminstone utreda vad en samgång mellan kommunerna skulle innebära. Kan vi ge kraft och energi till varandra för att gemensamt blomstra?

I ett litet samhälle räcker det inte att Lemlands kommun ser tillväxt och framtidstro, vi måste hjälpas åt för att hela Åland ska vara livskraftigt.

”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar” lyder visionen för Åland som nätverket Bärkraft.ax förvaltar med siktet inställt på ett hållbart Åland 2051. Lemlands kommuns ledningsgrupp arbetar med att ta fram kommunens egen Vision 2030 och gång på gång faller vi tillbaka på den hållbarhetsagenda som Bärkraft.ax tagit fram. Kanske är det så att varje kommun måste tänka större för att hållbarhet ska nås?

I ett litet samhälle räcker det inte att Lemlands kommun ser tillväxt och framtidstro, vi måste hjälpas åt för att hela Åland ska vara livskraftigt. Vi måste ta vårt samhällsansvar för att motverka klyftor, social utslagning och nedbrytning av vår grönskande miljö med det livsberikande vattnet som omgärdar hela Åland. Om reformerna och den nya lagstiftningen tar oss dit är det värt det tunga lasset dagens kommunalanställda drar. Ett blomstrande samhälle gynnar oss alla i slutändan, för där vill vi alla leva och bo.

Kolumnen ingår i Kommuntorget Magasin 3/2020. Prenumerera på tidningen här.