När corona-krisen bröt ut på allvar i Finland var kommunerna enormt snabba, agila och modiga med att ändra på invanda mönster för att möta undantagsförhållanden och nya förutsättningar.

Kommuner och städer gick från traditionell mötesförvaltning till distansförvaltning på mycket kort tid – något som internationellt inte är vanligt. Om man ser på lokalförvaltningen i södra Europa till exempel, så ligger den ”vanliga mötesrumban” långt nere på grund av krisen.

Personalfrågorna förde med sig utmaningar i form av omplaceringar och samarbetsförhandlingar, sjukdomsbortfall och krav på tryggande av centrala funktioner. Inte heller detta har man tidigare ställts inför i Finlands kommuner, men ändå klarade man av att smidigt göra förändringar. Verkningarna är inte bekväma för vare sig individ eller samhället, men de är nödvändiga.

Nu ringer klockan för rond två på kommunfältet mot coronan. Dags att kavla upp ärmarna igen.

Men detta var bara första ronden. Detta var vad som krävdes för att göra snabba anpassningar av befintlig verksamhet till en ny verklighet. Detta var krisredskap och en omformning av det bekanta till nya mått.

Efter nära på en månad av kris vore det skönt med en tid för återhämtning och paus, kanske fylla på reserverna litet. Den lyxen har vi dock inte möjlighet att ta oss, för nu ringer klockan för rond två på kommunfältet mot coronan. Dags att kavla upp ärmarna igen.

Bäst beredd är den som lyckats få förvaltningen att fungera, delegeringarna att medföra smidiga beslut och som genom omplacering av personal täckt upp behovet av extra service. För de som har delar av detta arbete ogjort blir det nu dubbelarbete.

Rond två innehåller också disinformation och hot mot demokratin både nationellt och internationellt.

Rond två innehåller ekonomiska bekymmer, möjligen behov av tilläggsfinansiering som kräver tunga beslut i kommunen . Då hoppas vi kommunen har gått igenom rond ett så att sådana beslut kan fattas. Samhällsmässigt kommer rond två med brist på utrustning och behov av direktupphandling av munskydd i tyg för exempelvis hemtjänsten . (Sidospår: Vem trodde att vi i Finland skulle komma till den dag när lokala företag uppmanas producera munskydd i tyg?) I rond ett hoppas vi att kommunen tagit fram bra delegeringar av upphandlingar och klara anvisningar till lokala företag.

Rond två innehåller också disinformation och hot mot demokratin både nationellt och internationellt. Där gäller det att redan under rond ett ha klarat av att bygga upp ett förtroende bland invånarna och nu behålla, förtydliga och förstärka det förtroendet.

Få se hur många ronder denna match blir.