Kommunförbundet uppmanar alla kommuner och samkommuner att i samarbete med social- och hälsovården och kommunernas näringsliv kartlägga de företag på området som snabbt kan inleda tillverkningen av munskydd av tyg.

Social- och hälsovårdsministeriet gav 31.3.2020 kommunerna en anvisning om tjänster som ges i hemmet under det pågående coronavirusutbrottet. Enligt den ska de anställda inom hemvården under coronavirusepidemin använda andningsskydd för att skydda klienten mot eventuell smitta.

Med friska och symtomfria klienter kan man använda ett kirurgiskt mun- och nässkydd för engångsbruk eller ett tvättbart mun- och nässkydd av tyg, till exempel en scarf. Mun- och nässkyddet av tyg används endast en gång och tvättas eller förstörs efter användning. Personalen ska ges anvisningar om hur mun- och nässkydd ska användas och desinficeras.  Tvättbara skydd lämpar sig också för närståendevård och personlig assistans av personer som hör till riskgrupper.

Social – och hälsovårdsministeriet har på basis av kommissionens rekommendation 31.3.2020 dragit upp en riktlinje för personlig skyddsutrustning som gäller endast under coronaepidemin. Försäljning av professionell skyddsutrustning som skyddar mot coronavirus kan tillåtas under de förutsättningar som anges i rekommendationen. Närmare beskrivning av kraven på tygskydd finns i TUKES, Arbetshälsoinstitutets och Fimeas anvisning från 3.4.2020.

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling har givit upphandlande enheter anvisningar om hur pandemirelaterade offentliga upphandlingar kan genomföras. Om man inte kan skaffa skyddsutrustning genom befintliga upphandlingskontrakt kan man vid behov tillämpa direktupphandling enligt 40 § 2 mom. 4 punkten i upphandlingslagen (oförutsedd extrem brådska som inte beror på den upphandlande enheten).

Genom direktupphandling av munskydd av tyg från lokala företag kan man stödja den lokala livskraften under undantagsförhållanden. Lokal tillverkning förkortar leveranskedjorna och förbättrar tillgången på munskydd och säkerställer skyddsutrustning med högre skyddsklass om epidemin utvecklas.