Coronaviruset spred sig snabbt över jorden och plötsligt nådde det också våra kommuner och städer. Trots att vi alla har följt med virusets spridning så har veckan varit mycket omtumlande för kommunerna.

Jag är medlem i fullmäktige och stadsstyrelsen i Esbo och därför involverad i stadens beredskapsarbete och beslutsfattande. Redan på stadsstyrelsens förberedande morgonmöte senaste måndag fanns det en spänning i luften. Vi stod alla inför en helt ny och ansvarsfylld situation.

Kommunrundan 2020

Under 2020 uppmärksammar Kommuntorget alla tvåspråkiga kommuner veckovis med artiklar, bloggar och fakta.
>> Alla artiklar

Tipsa oss om ämnen i din kommun! Mejla redaktionschef Dan Lolax.

Stadsdirektören önskade att de förtroendevalda tillsammans med tjänstemännen skulle dra upp riktlinjerna för hur beslutsfattandet ska ordnas om krisen eskalerar. Frågor som vi måste ta ställning till var om och hur distansmöten ska ordnas, vilka möten som ska inhiberas eller uppskjutas, hur delegeringen av beslutsfattandet går till.

Medan stadsstyrelsens möte pågick kom statsrådets besked att beredskapslagen tas i bruk men att riksdagen och de kommunala beslutsfattarna inte berörs av begränsningarna.

Något undantagsförfarande i beslutsfattandet är alltså inte aktuellt i detta skede. Kommunerna bestämmer själva hur de ordnar sina möten utgående från kommunallagen och kommunernas förvaltningsstadga.

I Esbo sköts den operativa beredskapsledningen av en beredskapsgrupp som leds av stadsdirektören. Inom social- och hälsovårdssektorn förbereder en expertgrupp organiseringen av vården. En servicegrupp har utsetts för att stöjda stadens anställda i distansarbetsfrågor. Under veckoslutet fick invånarna information om var virustest kan tas och vilka hälsocentraler som ger service.

Translatorerna har också varit fullt sysselsatta med att översätta invånarinformation. Vi fick också höra att de sex största städerna har samarbetat i beredskapsfrågorna och att städningen effektiverats i alla stadens utrymmen. En telefonnummer för coronainformation har tagits i bruk. Familjer och elever har kontaktats via Wilma.

Distansmöten så länge coronakrisen pågår

En viktig fråga som stadsstyrelsen skulle ta ställning till gällde möjligheten att gå in för elektroniska nämnd- och stadsstyrelsemöten, d.v.s. möten som hålls på distans. Kommunallagen möjliggör distansmöten under förutsättning att sekretessbestämmelserna uppfylls och deltagarna har både syn- och ljudkontakt med varandra.

I fredags hade stadsstyrelsen haft ett möte där den  godkände principerna för distansmöten. I dag måndag sammanträder fullmäktige och ska då godkänna förändringen av förvaltningsstadgan. Så länge coronakrisen pågår kommer vi i Esbo att hålla stadsstyrelse- och nämndmöten på distans. Tyvärr möjliggör inte tekniken i Esbo fullmäktigemöten på distans.

Av förståeliga skäl kan inte de fullmäktigeledamöter som hör till riskgrupperna delta i fullmäktigemötet på måndagen. Det är ändå viktigt att tillräckligt många är på plats så att mötet är beslutsfört och besluten om distansmötesreglerna kan fattas.

Intet ont som inte för något gott med sig. Coronakrisen har på kort tid förändrat kommunernas mötesvanor och utvecklingen av distansmötestekniken kommer att ta ett stort steg framåt. Då kommunerna nästa gång moderniserar sin mötesteknik vet alla vad man ska fästa uppmärksamhet vid för att få ett system som kan utnyttjas i ur och skur.Just nu får vi nöja oss med den teknik som står till buds och tillsammans göra vårt bästa för att kommunerna ska klara av sina uppgifter under coronakrisen på bästa möjliga sätt.