Vasa har kommit en bra bit på vägen i kulturfrågor! Jag vågar säga så även om det ligger långa skuggor över den kommunala ekonomin. Besparingar är dagens melodi och samarbetsförhandlingar kan i princip börja när som helst.

Dessutom lever vi i en tid där coronaviruset påverkar samhället på många sätt. Varför anser jag då att kulturen i Vasa är i full gång och vad är det som bidrar till utvecklingen?

Vasa är en historisk kuststad med lite över 67 000 invånare. Ett av stadens bärande teman är att vara Nordens energihuvudstad. Varför just energihuvudstad? Därför att Nordens största energiteknikkoncentration, EnergyVaasa, finns här i Vasaregionen och producerar över 30 procent av den energiteknik i Finland som går på export.

Kommunrundan 2020

Under 2020 uppmärksammar Kommuntorget alla tvåspråkiga kommuner veckovis med artiklar, bloggar och fakta.
>> Alla artiklar

Tipsa oss om ämnen i din kommun! Mejla redaktionschef Dan Lolax.

Staden är dock energisk även på många andra sätt än inom energisektorn. I slutet av 2019 respektive början av 2020 inledde två nya kulturpersoner sitt arbete inom Vasa stad: Seppo Välinen som chef för Vaasan kaupunginteatteri och Mia Huhta som intendent för stadsorkestern. Även den svenska professionella teatern, Wasa Teater, kommer att få en ny chef under 2020. Inte ens vår museidirektör har hållit hus i Vasa någon längre tid, bara lite över ett år.

I vår får Vasa också för första gången ett gemensamt program för kultur och idrott.

En ny ledning innebär alltid nya betraktelsesätt på konstinstitutioner, det innebär vindar som blåser från nya håll och idéer som man aldrig hört förr. Och vackert så! Nya krafter och ny energi är alltid välkomna, utan att förstås glömma de fina och fungerande tjänster som redan finns i staden.

I vår får Vasa också för första gången ett gemensamt program för kultur och idrott. Det för samman stadsbornas fritidstjänster under samma mål och teman. Programmet vill lyfta fram Vasa som en stark och synlig stad för konst, kultur, idrott och motion. Kultur- och idrottsprogrammet sträcker sig över 2020–2025 och avsikten med programmet är att betona att alla har rätt till kultur och idrott.

Vasa är en händelserik miljö och en hållbar stad med högklassiga och mångsidiga ramar för aktiviteter och upplevelser. Genomgående teman i programmet är exempelvis en stark image samt kultur och motion som en förebyggande kraft och källa för välbefinnande. Med stöd av kultur- och idrottsprogrammet vill vi utveckla Vasa till en stad där kultur- och idrottstjänsternas värde och verkningsfullhet förstås och som man vill satsa på även i fortsättningen.

Vasa har länge saknat en scen för större produktioner och Wasa Station är svaret på problemet.

Nu verkar det som om en av de största satsningarna på kulturen – Wasa Station – äntligen blir verklighet. Än får vi dock gå i spänd väntan på det slutgiltiga klubbslaget. Det här är något som vi länge har väntat och hoppats på i Vasa.

Wasa Station planeras bli en urban mötesplats och ett evenemangscenter, där det kommer att finnas ett musik- och kongresscenter, idrotts- och multifunktionslokaler, ett hotell, bostäder och affärslokaler. Vasa har länge saknat en scen för större produktioner och Wasa Station är svaret på problemet. Stadsorkesterns blivande hemarena rymmer som mest nästan 1 800 åskådare.

Med tanke på sin storlek är Vasa en stor kulturstad med bland annat fina konstinstitutioner som satsar på kulturen. När det gäller kultur är vår stad energisk och ordentligt i gång!