När jag för många år sedan kom med i politiken i Kaskö var situationen den att ekonomin var svag, men absolut inte så svag som nu.

Då jag blev fullmäktigeordförande i början av 1990-talet skrev jag på ”svarta tavlan” så här vid en intervju:  ”Ekonomin i skick”.

Vi levde i tron att det här nog skulle lösa sig.

Det var det jag ansåg vara min viktigaste uppgift som fullmäktigeordförande. Med tiden lyckades det också. Det gick så bra att vi så småningom började kalla oss ”Österbottens Grankulla”. Tyvärr höll det inte i sig så länge, Kaskös största företag Metsä Botnia beslöt att lägga ner verksamheten i Kaskö 2009.

Kaskö stads befolkning minskade med närmare en tredjedel och hamntrafiken gick ner med hälften. Då borde vi omedelbart ha tagit itu med problemet med minskade inkomster och skatteutfall. Vi levde i tron att det här nog skulle lösa sig, men som vi vet löser sig inte problem av sig själva.

Vi tog inte itu med utgifterna som ökade  och inkomsterna som minskade. Idag kan vi säga att utgifterna bara ökat medan inkomsterna hållits på en låg nivå.

Nu har vi bokslut som visar minus år efter år. Vi har gjort minusresultat i 6-7 år redan. Att underskottet årligen blir större och större gör att man inte känner sig riktigt nöjd med situationen.

Med en budget på cirka 9 miljoner förstår alla att detta inte är hållbart. Eller förstår alla?

De två senaste åren har underskottet i Kaskö varit över en miljon euro. Bokslutet för 2019 är inte riktigt klart, men det preliminära bokslutet visar på ett underskott på ca 1,5 miljoner.

Med en budget på cirka 9 miljoner förstår alla att detta inte är hållbart. Eller förstår alla? Ibland börjar man tvivla på att alla gör det.

Vi har haft mycket höga inkomster i Kaskö, bland de bästa i Österbotten, men vi är för få i staden, endast lite över 1 200 invånare. Vi har har ett överskott som hållit staten borta från att blanda sig i, men överskottet är snart uppätet.

För Kasköbornas bästa borde avtalet ha körts igenom.

För att försöka reda upp situationen har vi diskuterat med grannkommunen Närpes om en kommunfusion. Det var SFP, Samlingspartiet och Vänsterförbundet som drev på en sammanslagning.

Vi hade jobbat fram ett jättebra fusionsavtal, som på alla sätt skulle ha gjort situationen mycket bättre. För Kasköbornas bästa borde avtalet ha körts igenom.

Kommunrundan 2020

Under 2020 uppmärksammar Kommuntorget alla tvåspråkiga kommuner veckovis med artiklar, bloggar och fakta.
>> Alla artiklar

Tipsa oss om ämnen i din kommun! Mejla redaktionschef Dan Lolax.

Efter två fullmäktigemöten röstades förslaget om en kommunfusion ner. Med ett omröstningsresultat 8 – 8, där ordförandes  röst avgjorde är vi fortfarande ”självständiga”.

Är vi självständiga då vi bara har som uppgift att skära ner på servicen? Hittills har inget förslag från motståndarna om vad vi nu borde göra lagts fram.

Så frågan lyder: Är drömmen om en stor industriort i Österbotten körd i botten?Österbottens Grankulla är för länge sedan begravd.