Vad betyder att utbildningen är tillgänglig? Hurdana lösningar kan kommunerna erbjuda för att göra utbildningsstigen tillgänglig även i framtiden?

Att göra utbildningen tillgänglig och samtidigt trygga utbildningens kvalitet i kommuner som sinsemellan är väldigt olika, är centrala mål i Kommunförbundets KOPA-projekt som precis är i startgroparna. KOPA står för Koulutus palveluna – koulutuksen saatavuus ja saavutettavuus erilaistuvissa kunnissa -projekti (KOPA).

För att projektet ska lyckas är det särskilt viktigt att även svensk- och tvåspråkiga utbildningsanordnare kommer med och funderar på hurdana lösningar tryggar utbildningstjänsterna för de finlandssvenska eleverna.

Också i Kommunförbundets pinfärska bildningspolitiska program Riktlinjer för bildningen – Sivistyksen suunta 2030 är frågan om tillgängligheten på alla bildningstjänsterna central. Med bildningstjänster i kommunen avses hela repertoaren av tjänster från småbarnspedagogik till andra stadiets utbildning och kultur-, ungdoms- och fritidstjänster. Att säkerställa kvalitativa tjänster åt kommuninvånarna i glest befolkade områden och i städer med kraftig tillväxt är och blir alltmer en utmaning för kommunerna. Andra stora helheter i Kommunförbundets bildningspolitiska program är hållbar utveckling och välfärd för kommuninvånarna; fenomen som tangerar hela bildningsfältet och flera sektorer i kommunens verksamhet.

Ny regering och nya mål

Det sägs att det är som att börja ett nytt jobb då man återvänder från en längre föräldraledighet. Visst stämmer det, åtminstone delvis, tycker jag. Under min ledighet har vi fått en ny regering och ett nytt regeringsprogram i landet och nytt bildningspolitiskt program på Kommunförbundet.

Många av utmaningarna är fortfarande de samma och dem fortsätter vi jobba med förstås.

I mitt arbete som sakkunnig på Kommunförbundet är det särskilt viktigt att ha kontakt till kommunerna och bildningsdirektörerna och därför hoppas jag på få träffa så många som möjligt för att få en bild av det som är aktuellt i era kommuner. Jag är också nyfiken på att höra hurdana lösningar ni tror på för er egen kommuns del